Biblioteki :: Biblioteka Multimedialna
Strona główna

Biblioteka Multimedialna

Strona główna

Biblioteka Multimedialna


 

Zbiory Biblioteki Multimedialnej WSIiZ mają za zadanie poszerzyć ofertę i zwiększyć dostępność do źródłowych materiałów dydaktycznych studentom naszej Uczelni.

W ramach biblioteki udostępniane są sfilmowane i nagrane na płyty CD:

  • wykłady prowadzone przez kadrę dydaktyczną WSIiZ w ramach przedmiotów objętych programem studiów,
  • wykłady prowadzone przez gości WSIiZ (osobistości świata polityki, gospodarki i kultury) w ramach ''Wykładów Otwartych'' będących tradycją WSIiZ.

W każdym semestrze nagrywane są przedmioty prowadzone przez wykładowców z różnych kierunków studiów. Studenci mają w ten sposób możliwość poznać lub powtórzyć zagadnienia objęte programem lub poszerzyć swoje zainteresowania, tym bardziej, że wielu wykładowców, to naukowcy i praktycy o uznanej w Polsce pozycji społecznej oraz dorobku naukowym.

W planach na kolejne lata jest stałe powiększanie bazy tak przygotowanych wykładów z udziałem uznanych specjalistów z różnych dziedzin, którzy stanowią kadrę naukowo-dydaktyczną lub są gośćmi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Więcej o kadrze...

 

Zasoby Biblioteki Multimedialnej

Wykłady otwarte

Wykłady objęte planem studiów

 

 

Materiały można bezpłatnie wypożyczyć w pokoju 228 za okazaniem legitymacji studenckiej.

opublikowano: 7 sierpnia 2005 14:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry