Strona główna

Wirtualny dziennik

Strona główna

Wirtualny dziennik dla szkół


Specjaliści Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracowali system ''e-szkoła - wirtualny dziennik''.

Projekt jest zintegrowanym rozwiązaniem zapewniającym elektroniczną oraz zdalną obsługę placówek edukacyjnych, skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych.


Program ''e-szkoła - wirtualny dziennik'' uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


 

 Szkoły, które wdrożyły program "e-szkoła - wirtualny dziennik"

 

 

Wirtualny dziennik stanowi elektroniczny odpowiednik dziennika tradycyjnego i ma za zadanie ułatwić pracę nauczycielom i dyrektorom szkół. Jego wdrożenie i pełne wykorzystanie pozwala na:

 • łatwiejszy kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Poprzez wykorzystanie łączy internetowych, rodzice mają możliwość bezpośredniego, pełnego i stałego monitoringu wyników w nauce swoich dzieci, ewentualnych nieobecności oraz uwag o ich zachowaniu,
 • dostatecznie szybką reakcję rodziców na wskazówki i opinie nauczycieli i wychowawców,
 • powiadamianie rodziców o terminach wywiadówek, zebrań szkolnych, wizyt kontrolnych, imprez okolicznościowych, itp.

Dzięki nadaniu każdemu użytkownikowi indywidualnego hasła, program pozwala na pełną poufność w relacji nauczyciel - rodzic.

 

 

Dyrektorom i nauczycielom program umożliwia:

 

 • sporządzenie tabelarycznego zestawienia wyników nauczania za pierwsze półrocze i całoroczne,
 • generowanie różnego typu obliczeń, np. średnia ocen w miesiącu, trymestrze, półroczu, całym roku,
 • zestawienia typu: frekwencja obecności, porównanie osiągnięć różnych roczników itp.,
 • kontrolę stopnia zainteresowania rodziców postępami ich dziecka w nauce.


 

Program został podzielony na 5 modułów:

 

I. Administrator szkoły - dyrekcja

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzanie danych nauczycieli,
 • wprowadzanie nazw przedmiotów,
 • zakładanie klas i przypisywanie im wychowawców,
 • przenoszenie uczniów pomiędzy klasami.

II. Wychowawca klasy

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzenie danych uczniów,
 • wprowadzenie danych rodziców,
 • wprowadzenie przedmiotów dla swojej klasy i przydzielenie im nauczycieli,
 • podział uczniów na grupy przedmiotowe,
 • wprowadzanie ocen i list obecności.

III. Nauczyciel

Do obowiązków tego użytkownika należy:

 • wprowadzanie ocen,
 • wprowadzanie list obecności,
 • kontakt z rodzicami.

IV. Rodzic

Ma dostęp do następujących danych dotyczących swojego dziecka:

 • oceny,
 • listy obecności,
 • dane archiwalne.

V. Uczeń

Ma dostęp do następujących swoich danych:

 • oceny,
 • listy obecności.

Program w tej wersji udostępniamy szkołom bezpłatnie.

Szkoły zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz pozyskaniem programu prosimy o kontakt:

 

 

Joanna Molter

Tel. 866 11 88

 

 

opublikowano: 11 lutego 2008 10:37

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry