Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Suplement do dyplomu
Strona główna

Suplement do dyplomu

Strona główna

Suplement do dyplomu


W 2001 roku WSIiZ w Rzeszowie jako jedna z 69 uczelni w kraju przystąpiła do międzynarodowego projektu pilotażowego "Suplement do dyplomu" koordynowanego w Polsce przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Suplement do dyplomu, dokument stanowiący uzupełnienie dyplomu ukończenia studiów, zawiera szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe np. o ukończeniu dodatkowej specjalności, odbytych praktykach.


 

Korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie udziału w projekcie pilotażowym, WSIiZ w Rzeszowie przygotowała własne rozwiązania techniczne umożliwiające automatyczne przygotowanie i wydruk Suplementu do dyplomu dla całych roczników studentów. Dzięki temu, po wejściu w życie Rozporządzenia MENiS z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, WSIiZ jest doskonale przygotowana do obowiązku wydawania każdemu absolwentowi dyplomu ukończenia studiów wraz z wymaganym Suplementem.

 

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami na temat stosowanych w WSIiZ w Rzeszowie rozwiązań technicznych umożliwiających przygotowanie Suplementu zapraszamy do kontaktu z Panem Andrzejem Niedziałkiem,
tel. 0-17 / 866-14-06, mail:

 

 

opublikowano: 10 stycznia 2007 08:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry