DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: W kraju i za granicą
Strona główna

Konferencje naukowe

Strona główna

W kraju i za granicą


 

 Konferencja naukowa

"Psychologia kierowania: Rywalizacja-Współdziałanie"

 

Szczegółowe informacje: http://www.szkolenie.waw.pl 
 

 


Konferencja oraz giełda pracy

"Warto pracować w Polsce"

 

Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz strona: http://www.wnp.pl/konferencje/cykl_8.html
 
 

 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy

 

Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz strona :http://www.lider.kom.pl

  


II Krajowa Konferencja

Technologie Przetwarzania Danych

 

Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz strona http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/
 

 


 

Konferencje, seminaria, szkolenia

Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie 

 

Szczegółowe informacje: http://www.rzeszow.rcsa.gov.pl
 

 

 


Konferencje, seminaria, szkolenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Podkarpacki w Rzeszowie


Szczegółowe informacje: http://www.skwp.rzeszow.pl 
 

 

Seminaria

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
oraz Katedry UNESCO - Trwałego Rozwoju i Sekcji Polskiej Regional Studies Association
Miejsce: Pałac Kazimierzowski w Warszawie
Koszt uczestnictwa: bezpłatny
Szczegółowe informacje: Dział Nauki
1.03.2007 - Dr Jan Olbrycht: Dylematy Polityki Spójności UE
8.03.2007 - Prof. Grzegorz Gorzelak: Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do krytyki
15.03.2007 - Prof. Jerzy Szacki: O wieczności pytań typu: „Jedna Polska?”
22.03.2007 - Dr Maciej Smętkowski, Mgr Adam Płoszaj: Instrumenty rozwoju zrównoważonego – wyniki projektu badawczego VI Programu Ramowego
29.03.2007 - Dr Michał Boni: Rynek pracy w Polsce – prawdy i mity
12.04.2007 - Dr Magdalena Szmytkowska: Przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej Gdyni
19.04.2007 - Dr Julian Berengaut: Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce globalnej
26.04.2007 - Pan Kuba Wygnański, Pan Jan Herbst:  Szanse społeczeństwa obywatelskiego
10.05.2007 - Prof. Józef Niżnik: Wiedza - innowacja - rozwój
17.05.2007 - Prof. Andrzej Miszczuk: Polska Wschodnia – szanse rozwoju
24.05.2007 - Prof. Jerzy Kleer: Funkcje sektora publicznego w tworzącej się Unii Europejskiej
 

 


Konferencja
Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw: prawo-finanse-zarządzanie


Organizatorzy: Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości

Miejsce: Warszawa
Termin konferencji: 26.02.2007
Opłata: 640 zł

Szczegółowe informacje: Dział Nauki 
 


Międzynarodowa Konferencja
Pedagogiczne aspekty czasu wolnego


Organizatorzy: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach z siedzibą w Żarach
Miejsce:Żary
Termin konferencji: 23-25.03.2007
Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz http://www.lwsh.pl/
 

 


VII Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne


Organizatorzy:Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
Miejsce: Kielce
Termin konferencji: 25.04.2007
Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz http://www.wseia.edu.pl
 

 


II Interdyscyplinarna Konferencja
Przestrzeń ciszy


Organizatorzy: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
Miejsce: Duszniki Zdrój
Termin konferencji: 7-9.05.2007
Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz http://www.dziennikarstwo.dswe.wroc.pl/index.php?id=647  
 

 


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nowoczesność - Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej


Organizatorzy: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL
Miejsce: Nałęczów
Termin konferencji: 14-16.05.2007
Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz http://www.kul.pl/art_3144.html  
 

 


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej


Organizatorzy:Katedra Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Miejsce: Kraków
Termin konferencji: 25-26.05.2007
Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz http://www.katzm.ae.krakow.pl/index.php?id=53
 

 


III Krajowa Konferencja
Bazy Danych: Aplikacje i Systemy ' 07


Organizatorzy: Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Miejsce: Ustroń
Termin konferencji: 28-31.05.2007
Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz http://www.bdas.pl  
 

 


The Second AIS SIGSAND
European Symposium on Systems Analysis and Design


Organizatorzy: Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce: Gdańsk
Termin konferencji: 5.06.2007
Szczegółowe informacje:Dział Nauki oraz http://sigsand.univ.gda.pl  
 

 


21st IPMA WORLD CONGRESS


Organizatorzy: International Project Management Association, Stowarzyszenie Project Managemen Poland
Miejsce: Kraków
Termin konferencji: 18-20.06.2007
Szczegółowe informacje: http://www.ipma2007.com 
 

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Internet w społeczeństwie informacyjnym


Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Miejsce: Kraków
Termin konferencji: 27-29.06.2007
Szczegółowe informacje: http://www.wsb.edu.pl/konferencja   
 

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego


Organizatorzy: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Miejsce: Szczecin
Termin konferencji: 28-30.06.2007
Szczegółowe informacje: http://www.e-ar.pl/konferencja   
 

 


11th International Conference HAAMAHA 2007
Managing the Enterprise of the Future


Organizatorzy: Uniwersytet Louisville (USA), Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce: Poznań
Termin konferencji: 9-12.07.2007
Szczegółowe informacje: http://www.ergonet.net/haamaha2007   
 

 


Konferencja Naukowa
Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne


Organizatorzy:Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
Miejsce: Kielce
Termin konferencji: 24-25.05.2007
Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz http://www.wseia.edu.pl
 

 

 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku


Organizatorzy: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Katedra Ekonomi i Katedra Europeistyki
Miejsce: Wrocław
Termin konferencji: 11.05.2007
Szczegółowe informacje: Dział Nauki oraz
http://www.handlowa.eu/refreshMenuFL.do?location=/konf/stronaGlowna.jsp&menuName=konf

 

 

 

 

opublikowano: 20 marca 2008 10:18

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry