Strona główna

Jednostki wspierające dydaktykę

Strona główna

Dział Logistyki Procesu Dydaktycznego


pokój nr 52, zlokalizowany na parterze (obok holu głównego)

tel. 017 8661 151

 

Kierownik Działu:

mgr Piotr Siłka

 

Pracownicy Działu:

mgr Aleksander Burek- młodszy specjalista ds. obsługi dydaktyki

  

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

soboty i niedziele zjazdowe w godz. 7.30 - 15.30

 


 

Do zakresu działania Działu Logistyki Procesu Dydaktycznego należy:

 

 1. Sporządzanie okresowych analiz związanych z wykorzystaniem sal dydaktycznych.
 2. Opracowanie harmonogramu zajęć dydaktycznych.
 3. Korekta harmonogramów zajęć dydaktycznych na wniosek nauczyciela lub wynikających z bieżącego funkcjonowania Uczelni.
 4. Kontrolowanie i weryfikacja obciążeń pomieszczeń dydaktycznych.
 5. Dokonywanie rezerwacji sal w budynkach WSIiZ oraz obiektach wynajmowanych.
 6. Interwencja w przypadku kolizji sal, zajęć lub nieobecności nauczyciela.
 7. Wykonywanie i rozwieszanie cotygodniowych wydruków zajęć odbywających się w WSIiZ oraz przekazywanie obciążeń sal do obiektów wynajmowanych.
 8. Udzielanie informacji studentom i wykładowcom na temat:

a) aktualnych harmonogramów zajęć na poszczególnych wydziałach,

 

b) terminów prowadzenia zajęć przez poszczególnych Wykładowców,

 

c) aktualnych rezerwacji sal na pozaplanowe zajęcia na Uczelni (seminaria, egzaminy poprawkowe, zaliczenia, wpisy warunkowe, konsultacje, spotkania, konferencje, studia podyplomowe, kursy RSM itd.).

 

d) zmian sal dydaktycznych w budynku głównym oraz obiektach wynajmowanych.


Mając na celu poprawę obsługi zajęć dydaktycznych prosimy o stosowanie się do poniższych punktów:

 1. Zmiany dotyczące terminów dokonywane są tylko za zgodą Dziekana, po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą, Wykładowcą oraz pracownikiem Działu Logistyki Procesu Dydaktycznego.
 2. Rejestracja zmian dokonywana jest na specjalnym formularzu, którego numer ewidencyjny stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji.
 3. Rezerwacje sal na: seminaria, odrabianie zajęć, konsultacje, itp. należy zgłaszać z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Niezachowanie tego terminu naraża na niedogodności związane z brakiem sali.
 4. Lektorzy muszą otrzymać pisemną akceptację Kierownika CJO na zmianę w harmonogramach zajęć.
 5. Zabrania się samowolnej zmiany terminów i sal na zajęcia.
 6. Przypominamy o obowiązku punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.

 

 


opublikowano: 13 marca 2009 07:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry