Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

Studenckie koła naukowe


 

Dlaczego warto należeć do KOŁA NAUKOWEGO?

 

Okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości. Mając to na uwadze, nasza Uczelnia wspiera funkcjonowanie KÓŁ NAUKOWYCH, które dają możliwość rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy i kontaktu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Na naszej Uczelni co roku działa około 20 kół naukowych, które reprezentują różne dziedziny. Dzięki temu każdy student z pewnością znajdzie coś dla siebie. Koła naukowe zajmują się działalnością naukową ale także konfrontowaniem teorii z praktyką. Znajdzie więc w nich swoje miejsce zarówno osoba planujące karierę naukową jak i osoba, która chce rozwijać umiejętności praktyczne.

 

Koła organizują seminaria, wykłady otwarte, konferencje, warsztaty dzięki którym można rozwijać swoje umiejętności pracy w zespole, pozyskiwania informacji i ich wykorzystania, zarządzania czasem itp. Działalność w kole daje więc nieograniczone możliwości rozwoju osobistego i zdobycia praktycznego doświadczenia. Coraz częściej wpis o działalności w kole naukowym jest pożądanym przez pracodawców punktem w CV.

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na początku każdego roku akademickiego organizowany jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas którego studenci I-go roku dowiedzieć się mogą jakie koła działają i czym się zajmują. 7 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze tego typu wydarzenie. Dzień otwarty spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Przedstawiciele dwudziestu czterech Kół Naukowych i Organizacji Studenckich prezentowali swoje osiągnięcia i plany oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych. Poniżej zamieszczamy materiał filmowy z tego niezwykłego Dnia Otwartego.

 

 

 

 

Podczas roku akademickiego do głównych działalności kół naukowych należą:

• Organizacja i współorganizacja seminariów, konferencji, warsztatów, wykładów otwartych
• Udział w projektach unijnych
• Realizacja projektów własnych
• Przygotowywanie referatów i ich prezentacja na konferencjach naukowych
• Przygotowanie i udział w konkursach
• Współpraca z innymi kołami

 

Do tradycji chcemy wprowadzić organizację spotkań merytoryczno-integracyjnych dla kół naukowych. Pierwsze spotkanie tego typu zostało zorganizowane 05.06.2008r. w centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej. Zdjęcia ze spotkania zamieszczamy poniżej.

 

 

 

W roku akademickim 2008/2009 w WSIiZ działają następujące studenckie koła zainteresowań:

 

Marketingowe Forum Naukowe

 

KN Przedsiębiorczości

KN „Antropologii Kultury”

KN Turystyki

KN Ekologiczno-Przyrodnicze

KN Fascynatów Matematyki

KN Instytutu Badań nad Cywilizacjami

KN Wolnego i Otwartego Oprogramowania KOS

KN Business in New Economy

 

KN Ubezpieczeń i Bankowości

 

KN Ekonomia XXI wieku

KN Grafiki i Animacji Komputerowej
 

KN Fotografii

KN Sztuki Cyfrowej
  KN „Rehabilitant”
  Internetowe Koło Studenckie (IKS)
  KN Marketingu Politycznego
  Koło Naukowe Inwestycji Finansowych
  Koło Rysunku i Malarstwa
  Koło Rekreacji i Turystyki Konnej
  Koło Naukowe Zdrowia Publicznego "SALUS"

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 7 stycznia 2009 11:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry