DLA STUDENTA :: Studenckie koła naukowe
Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

Studenckie koła naukowe


 

Dlaczego warto należeć do KOŁA NAUKOWEGO?

 

Okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości. Mając to na uwadze, nasza Uczelnia wspiera funkcjonowanie KÓŁ NAUKOWYCH, które dają możliwość rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy i kontaktu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Na naszej Uczelni co roku działa około 20 kół naukowych, które reprezentują różne dziedziny. Dzięki temu każdy student z pewnością znajdzie coś dla siebie. Koła naukowe zajmują się działalnością naukową ale także konfrontowaniem teorii z praktyką. Znajdzie więc w nich swoje miejsce zarówno osoba planujące karierę naukową jak i osoba, która chce rozwijać umiejętności praktyczne.

 

Koła organizują seminaria, wykłady otwarte, konferencje, warsztaty dzięki którym można rozwijać swoje umiejętności pracy w zespole, pozyskiwania informacji i ich wykorzystania, zarządzania czasem itp. Działalność w kole daje więc nieograniczone możliwości rozwoju osobistego i zdobycia praktycznego doświadczenia. Coraz częściej wpis o działalności w kole naukowym jest pożądanym przez pracodawców punktem w CV.

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na początku każdego roku akademickiego organizowany jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas którego studenci I-go roku dowiedzieć się mogą jakie koła działają i czym się zajmują. 7 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze tego typu wydarzenie. Dzień otwarty spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Przedstawiciele dwudziestu czterech Kół Naukowych i Organizacji Studenckich prezentowali swoje osiągnięcia i plany oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych. Poniżej zamieszczamy materiał filmowy z tego niezwykłego Dnia Otwartego.

 

 

 

 

Podczas roku akademickiego do głównych działalności kół naukowych należą:

• Organizacja i współorganizacja seminariów, konferencji, warsztatów, wykładów otwartych
• Udział w projektach unijnych
• Realizacja projektów własnych
• Przygotowywanie referatów i ich prezentacja na konferencjach naukowych
• Przygotowanie i udział w konkursach
• Współpraca z innymi kołami

 

Do tradycji chcemy wprowadzić organizację spotkań merytoryczno-integracyjnych dla kół naukowych. Pierwsze spotkanie tego typu zostało zorganizowane 05.06.2008r. w centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej. Zdjęcia ze spotkania zamieszczamy poniżej.

 

 

 

W roku akademickim 2008/2009 w WSIiZ działają następujące studenckie koła zainteresowań:

 

Marketingowe Forum Naukowe

 

KN Przedsiębiorczości

KN „Antropologii Kultury”

KN Turystyki

KN Ekologiczno-Przyrodnicze

KN Fascynatów Matematyki

KN Instytutu Badań nad Cywilizacjami

KN Wolnego i Otwartego Oprogramowania KOS

KN Business in New Economy

 

KN Ubezpieczeń i Bankowości

 

KN Ekonomia XXI wieku

KN Grafiki i Animacji Komputerowej
 

KN Fotografii

KN Sztuki Cyfrowej
  KN „Rehabilitant”
  Internetowe Koło Studenckie (IKS)
  KN Marketingu Politycznego
  Koło Naukowe Inwestycji Finansowych
  Koło Rysunku i Malarstwa
  Koło Rekreacji i Turystyki Konnej
  Koło Naukowe Zdrowia Publicznego "SALUS"

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 7 stycznia 2009 11:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry