Strona główna

Studia za granicą

Strona główna


Fragment porozumienia o współpracy pomiędzy
Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
i University of Huddersfield:

§1

Obszary współpracy uwzględniają organizację programu studiów na poziomie licencjackim, które umożliwią polskim studentom na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, spędzenie trzeciego roku ich studiów licencjackich w HUBS, w celu uzyskania stopnia licencjata - BA (Hons) z European Business. Studenci ci wrócą następnie do Polski, żeby Uzyskać stopień przewidziany programem studiów w Polsce.
Stopień licencjata - BA (Hons) z European Business zostanie z kolei uznany przez Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w odniesieniu do odpowiedniego programu studiów z Ekonomii, z uwzględnieniem następującego wymagania: w przypadku studentów, którzy zamiast odbywania studiów na trzecim roku w WSIiZ w Rzeszowie, studiują w Huddersfield, może zaistnieć potrzeba zaliczenia dodatkowych przedmiotów, aby spełnić obowiązujące standardy studiów specyficzne dla Polski.

§2

1. Na polskich studentach będzie spoczywał obowiązek opłacenia standardowego czesnego za studia, które wynosi 1 175 BGP rocznie. Wysokość czesnego będzie jednak zależała od dochodu w rodzinie studenta: w przypadku gdy dochód w rodzinie studenta nie przekracza 22 015 GBP rocznie, student nie ponosi żadnych opłat z tytułu czesnego. W przypadku gdy dochód rodzinny przekracza tę kwotę, wysokość czesnego będzie kalkulowana w oparciu o skalę ruchomą. W przypadku gdy dochód rodzinny przekracza 32 772 GBP student będzie opłacał czesne w pełnej kwocie.
2. Polscy studenci poniosą wszystkie następujące koszty: podróży, mieszkania i wyżywienia, ubezpieczenia, itd.

 


 

opublikowano: 5 sierpnia 2005 22:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry