Strona główna

Jednostki wspierające dydaktykę

Strona główna

ERASMUS


Program ERASMUS

The Lifelong Learning Programme

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczy w Programie Socrates Erasmus od roku akademickiego 2000/2001.

Rok akademicki 2006/07 jest ostatnim, w którym program Erasmus realizowany jest w ramach programu SOCRATES II (2000-2006). Od roku 2007 do roku 2013 włącznie, Erasmus będzie częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme).

Głównym celem Programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzanie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w Europie. Erasmus przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli oraz dąży do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

Erasmus jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie.

Każda Uczelnia uczestnicząca w Programie wyznacza uczelnianego koordynatora. Na WSIiZ funkcję tę pełni Marta Sikorska-Rokita


Bliższe informacje dot. Programu można uzyskać tutaj


 Procedura aplikacyjna

 

Zasady dotyczace programu Erasmus - the Lifelong Learning Programme w WSIiZ 2007/2008

 

O rozpoczęciu akcji rekrutacyjnej na wyjazdy w ramach Programu Erasmus studenci każdorazowo informowani są poprzez:

 • e-maile informacyjne rozsyłane do wszystkich studentów na uczelniane skrzynki pocztowe,
 • informacje zamieszczone na stronach www Działu Współpracy z Zagranicą.
 • plakaty informacyjne rozwieszone na terenie Uczelni,
 • ulotki rozłożone na terenie Uczelni.

 

Student zainteresowany ubieganiem się o stypendium zagraniczne w ramach Programu zobowiązany jest:

 

 1. Przygotować CV (na obowiązującym formularzu: CV w języku angielskim CV w języku niemieckim) oraz list motywacyjny w języku obcym (angielskim lub niemieckim, w zależności od wybranej uczelni goszczącej).
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 3. Pobrać z Dziekanatu zaświadczenie o średniej z całego toku studiów.
 4. Wszystkie w/w dokumenty wraz z ksero certyfikatu/ów językowych złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (pok.207) w ustalonym terminie.

 
KRYTERIA SELEKCJI

 

Podstawowe kryteria kwalifikacji dla studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus to:

 • ukończenie co najmniej I roku studiów.
 • dobra znajomość języka obcego w którym student planuje podjąć studia, najlepiej potwierdzona certyfikatem międzynarodowym,
 • średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 3,8 (potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez dziekanat),
 • zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni, uczestnictwo w systemie Buddy - jako dodaktowy atut.

 

WAŻNE INFORMACJE
dla wszystkich studentów zakwalifikowanych
do wyjazdu na stypendium Erasmusa

  

Obowiązki studenta zakwalifikowanego na wyjazd:

Formularze do pobrania:

 

 

Wyjazdami na zagraniczne praktyki i staże zajmuje się Biuro Karier WSIiZ.


Nasi partnerzy

 

Wyjechać na studia można do tych uczelni z krajów Unii Europejskiej, z którymi macierzysta uczelnia podpisała umowy o współpracy w ramach ERASMUS, przewidujące wymianę studentów.

 

Partnerami WSIiZ z ramach Programu Erasmus są:

  (Niemcy)

Internationale Fachhochschule Bad Honeff (Bonn, Niemcy)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Turystyka i Rekreacja, Ekonomia.

 

Fachhochschule Bielefeld

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry kierunku Ekonomia

 

Central Ostrobothnia Univeristy of Applied Sciences (Ylivieska Unit, Finlandia)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry kierunku Informatyka i Ekonometria

 

University of Vic (Hiszpania)

Umowa przewiduje wymianę kadry i studentów kierunku Ekonomia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Ekonomia oraz Administracja

 

Instituto Politecnico da Guarda (Portugalia)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Turystyka i Rekreacja.

 

Roskilde Handelsskole (Dania)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Informatyka i Ekonometria.

 

Business Academy West (Dania)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria (od roku akademickiego 2006/07). 

 

Groupe ESC Troyes (Francja)

Umowa przewiduje wymianę studentów i kadry naukowej kierunku Ekonomia oraz Turystyka i Rekreacja (od roku akademickiego 2008/09). 


Wymiana studentów

 

W ramach Programu Erasmus student może wyjechać do zagranicznej uczelni na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego, przy czym stypendium może być przyznane tylko i wyłącznie na wyjazd do uczelni w kraju Unii Europejskiej, z którym uczelnia macierzysta (WSIiZ) podpisała umowę na wymianę studencką.

Na podstawie podpisanych umów bilateralnych, studenci WSIiZ mogą odbyć cześć studiów na Uczelniach partnerskich w Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech i Portugalii.

 

Rekrutacja na wyjazd odbywa się w drodze konkursu i przeprowadzana jest przez Dział Współpracy z Zagranicą WSIiZ.

 

Studenci Erasmusa - wyjeżdżający

 

Rok akademicki 2007/2008
Stypendium zagraniczne w Roskilde Handelsskole (Dania)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 1
Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3,5 miesiąca
Liczba wyjazdów: 1
Sypendium zagraniczne w Universitat de Vic (Hiszpania)
Długość pobytu: 4 miesiące
Liczba wyjazdów: 4
Stypendium zagraniczne w Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)
Długość pobytu: 4 miesiące
Liczba wyjazdów: 6
Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bad Honnef (Niemcy)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 2

 

Rok akademicki 2006/2007

Stypendium zagraniczne w Business Academy WEST (Dania)

Długość pobytu: 5 miesiący
Liczba wyjazdów: 2

Stypendium zagraniczne w Roskilde Handelsskole (Dania)
Długość pobytu: 5 miesiący
Liczba wyjazdów: 1

Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3 miesiące
Liczba wyjazdów: 4

Sypendium zagraniczne w Universitat de Vic (Hiszpania)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 4

Stypendium zagraniczne w Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)
Długość pobytu: 4 miesiące
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 2
 

 

Rok akademicki 2005/2006

Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3 miesiące
Liczba wyjazdów: 4

Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 1

Sypendium zagraniczne w Universitat de Vic (Hiszpania)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)
Długość pobytu: 4 miesiące
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Roskilde Handelsskole (Dania)
Długość pobytu: 5 miesiący
Liczba wyjazdów: 2

 

Rok akademicki 2004/2005

Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3 miesiące
Liczba wyjazdów: 4

Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 6 miesięcy
Liczba wyjazdów: 2

Sypendium zagraniczne w Universitat de Vic (Hiszpania)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)
Długość pobytu: 4 miesiące
Liczba wyjazdów: 4

 

Rok akademicki 2003/2004

Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3 miesiące
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 6 miesięcy
Liczba wyjazdów: 1

 

Rok akademicki 2002/2003

Stypendium zagraniczne w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Finlandia)
Długość pobytu: 3 miesiące
Liczba wyjazdów: 3

Stypendium zagraniczne w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 6 miesięcy
Liczba wyjazdów: 1

 

Rok akademicki 2001/2002 

Stypendium w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Długość pobytu: 5 miesięcy
Liczba wyjazdów: 1

 

Relacje Erasmusów z pobytu za granicą dostępne są tutaj.

 

Studenci Erasmusa - przyjeżdżający

 

Rok akademicki 2007/2008

We wrześniu 2007r. na 3-miesięczne stypendium z programu Erasmus na naszą Uczelnię przyjechały trzy studentki z  partnerskiej uczelni w Finlandii - Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (p. Outi Immonen, p. Nina Karoliina Takkunen, p. Hanna Mulli).
Ponadto, w październiku na cały rok akademicki 2007/08 przyjechało 2 studentów, z Instituto Politecnico de Guarda, Portugalia. Pani Bruna Alexandra Ferreira Vila Verde oraz pan Pedro Manuel Dias Rodrigues studiowali na kierunku Turystyka i Rekreacja. 
W lutym 2008r. dołączyło do nich 5 studentów z Portugalii: troje z Instituto Politecnico de Guarda (p. Cláudia Marina Santos dos Santos, p. Salome Tavares Quental oraz p. Tiago Filipe da Silva Ribeiro) i dwie studentki z Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (p. Ana Daniela Alexandre Martins oraz p. Sofia Alexandra Palma Redondo).
 

 

Rok akademicki 2006/2007 

W marcu 2007r. na 4-miesięczne stypednium na WSIiZ przyjechało 5 studentów z 2 partnerskich uczelni w Portugalii - Instituto Politecnico de Portalegre (p. Ana Maria Leal Pereira, p. Renata Cristina Estevao Apolonia oraz p. Telma Filipa Duarte Mendes) oraz z Instituto Politecnico de Guarda (p. Daniel Jose Fernandes Madeira oraz p. Sonia Cristina de Oliveira Gabriel).  

 

Rok akademicki 2005/2006

We wrześniu 2005r. 3-miesięczne stypendium na WSIiZ rozpoczęła trójka studentów Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Finlandii - p. Jouko Kaartinen, Ville Malila i Tomi Heikkilä

Ponadto w lutym 2006 na 4 miesięczne stypendium na naszej Uczelni przyjechało dwóch studentów z Escola Superior de Tecnologia e Gestao z Portugalii - p. Luis Miguel Marques Bento da Silva i p. Antonio Jose Bizarro Real. 

 

Rok akademicki 2004/2005

Na 6-cio miesięczny pobyt studyjny na WSIiZ przyjechali p. Sami Juntunen, p. Mikko Salmivaara, p. Tero Juhani, studenci Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Finlandii.

 

Rok akademicki 2003/2004

Na 3 miesięczny pobyt studyjny na WSIiZ przyjechał p. Jaakko Konttinen, student Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Finlandii

 

Rok akademicki 2002/2003

Na 3 miesięczny pobyt studyjny na WSIiZ przyjechały dwie studentki z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences z Finlandii, tj.:

p. Sanna Korhola,
p. Johanna Suominen
więcej 


Freguently Asked Questions (FAQs)

 

Jestem studentem I roku, czy mogę wyjechać na studia za granicę w ramach Programu Erasmus?

Niestety nie, studenci ubiegający się o stypendium Erasmusa muszą w momencie aplikowania mieć ukończony min. pierwszy rok studiów.

 

Czy w trakcie odbywania stypendium muszę zdawać egzaminy i zaliczenia na Uczelni goszczącej?

Oczywiście, stypendysta Erasmusa traktowany jest na Uczelni goszczącej jako pełnoprawny student. Zobowiązany jest więc zaliczyć wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie studiów na takich samych warunkach jak np. studenci niemieccy czy fińscy.

 

Czy w celu odbycia semestru na Uczelni zagranicznej muszę przerwać studia na WSIiz, tj. wziąć tzw. urlop dziekański?

Absolutnie nie, Uczelnia macierzysta, czyli WSIiZ ma obowiązek zagwarantować pełne uznanie okresu studiów za granicą dla wszystkich studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus, którzy zrealizują przewidziany dla nich program studiów i uzyskają odpowiednie zaliczenie oraz zdadzą wymagane egzaminy na zagranicznej uczelni przyjmującej.

 

Nie jestem studentem WSIiZ, czy mogę ubiegać się o wyjazd i wziąć udział w rekrutacji przeprowadzanej w WSIiZ?

Nie, prawo do wyjazdu mają tylko i wyłącznie studenci oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej która jest członkiem Programu.

 

Na wszelkie inne pytania czy wątpliwości dot. możliwości wyjazdu za granicę w ramach Programu Erasmus z przyjemnością odpowiedzi udzieli Państwu koordynator Programu na WSIiZ Pani Marta Sikorska-Rokita.


Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Program Erasmus to oczywiście nie tylko wyjazdy zagraniczne dla studentów. Program kieruje swą ofertę również do nauczycieli akademickich. Mogą oni wyjechać do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych czy odbycia wizyt przygotowujących, wziąć udział we wspólnych projektach realizowanych przez uczelnie partnerskie, wziąć udział w spotkaniach organizowanych w ramach sieci tematycznej Erasmusa.

Wszystkich zaintesowanych zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi Zasady dotyczace programu Erasmus - the Lifelong Learning Programme w WSIiZ 2007/2008

 

W roku akademickim 2000/01

 • p. Catherine Lockhead-Strzępka, MBA wyjechała na Wizytę Przygotowującą (PV) do Wielkiej Brytanii


W roku akademickim 2001/02

 • w dniach 18-21 czerwca 2002 prof. WSIiZ, dr Andrzej Szelc wygłosił w Fachhochschule Bielefeld serię wykładów nt. nowych technologii e-biznesu
 • w dniach 4-8 czerwca 2002 prof. dr Rainer Bramsemann przeprowadził na WSIiZ cykl wykładów z zakresu controllingu.


W roku akademickim 2002/03

 • w dniach 12-16 maja 2003 prof. WSIiZ, dr Andrzej Szelc wygłosił w Fachhochschule Bielefeld serię wykładów z zakresu e-biznesu,
 • we wrześniu 2003 serię wykładów z obszaru multimediów na Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii wygłosił mgr inż. Sławomir Umpirowicz relacja z wizyty


W roku akademickim 2003/04

 • w grudniu 2003 r. warsztaty z zakresu Digital Design poprowadził dla studentów WSIiZ prof. Carlos Scolari, przedstawiciel University of Vic w Hiszpanii
 • w lutym 2004 r. serię wykładów z zakresu Intercultural Communication wygłosił p. Juha Huumonen, wykładowca Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska Unit w Finlandii
 • w maju 2004 Profesor Dr. Peter Hartel (Fachhochschule Bielefeld, Niemcy) wygłosił na WSIiZ wykłady nt. ''Data Warehousing and OLAP for Business Intelligence''
 • w maju 2004 Pan Harald Ackerschott oraz Profesor Dr. Uwe Rössler (Fachhochschule Bielefeld, Niemcy) wygłosili na WSIiZ wykłady nt. ''Sales Excellence''
 • w kwietniu 2004 r. prof. WSIiZ, dr Andrzej Szelc wygłosił serię wykładów w Central Ostrobothnia Polytechnic w Finlandii oraz w Fachhochschule Bielefeld, Niemcy
 • w kwietniu 2004 r. serię wykładów na University of Vic w Hiszpanii wygłosił dr Piotr Kłodkowski
 • w maju 2004 r. serię wykładów na Fachhochschule Bielefeld w Niemczech wygłosił dr Andrzej Cwynar


W roku akademickim 2004/05

 • w kwietniu 2005r. serię wykładów z zakresu International Business Culture na Universitat de Vic w Hiszpanii wygłosił dr Piotr Kłodkowski
 • w kwietniu 2005r. wykłady z obszaru Total Quality Management na Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska Unit w Finlandii wygłosił Dr Krzysztof Feret
 • w kwietniu 2005r. Mgr Grzegorz Karpiuk wygłosił serię wykładów z obszaru International Trade w Fachhochschule Bielefeld w Niemczech
 • w kwietniu 2005r. Pani Lucia Lijtmaer, wykładowca Universitat de Vic w Hiszpanii wygłosiła na WSIiZ wykłady nt. ''New Journalism and its importance in current written and audiovisual culture''
 • w maju 2005r. serię wykładów nt. ''Citizens do not longer stand in line - get on line! Democracy vs. Netocracy?'' w Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre w Portugalii wygłosił Prof. WSIiZ, dr Andrzej Szelc
 • w maju 2005r. Dr Marian Krupa wygłosił serię wykładów nt ''Business Risk Management. Speculative Risk Approach'' w Fachhochschule Bielefeld w Niemczech
 • w maju 2005r. Mgr Małgorzata Wawrzynkiewicz wygłosiła serię wykładów w Fachhochschule Bielefeld w Niemczech
 • w maju 2005r. Prof. Jesus Lopez, wykładowca Universitat de Vic w Hiszpanii wygłosił na WSIiZ wykłady nt ''Consultancy and Activity Based Costing (ABC) theory''.
 • w maju 2005r. Pani Mari Etelapera, wykładowca Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii, zrealizowała trzydniowe warsztaty międzykulturowe dla studentów WSIiZ przygotowujących się do podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii.

 

W roku akademickim 2005/06

 • w marcu 2006r. Dr Piotr Kłodkowski wygłosił serię wykładów na tamat "International Business Culture: Iran and Poland" na Universitat de Vic w Hiszpanii
 • w kwietniu 2006r. Prof. Paulo Canario z Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia) wygłosił serię wykładów dla studentów WSIiZ nt "Advertising in Portugal"
 • w kwietniu 2006r. Dr Krzysztof Feret z WSIiZ przebywał na Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii, gdzie wygłosił serię wykładów z zakresu Total Quality Management
 • w maju 2006r. Dr Marian Kruppa - wykładowca naszej Uczelni - wygłosił serię wykładów nt "Conflict Management" i "Speculative Risk Management" w Ecola Superior de Tecnologia e Gestao w Portugalii
 • w maju 2006r. Mgr Grzegorz Karpiuk wyjechał do Fachhochschule Bielefeld gdzie wygłosił serię wykładów

  w maju 2006r. Mgr Elżbieta Tylek-Hydryńska przebywała w Fachhochschule Bielefeld, gdzie wygłosiła serię wykładów dla studentów nt "International Business/Was hast du eigentlich gegen Polen - Eine gutr Autoversicherung" 

   

W roku akademickiem 2006/2007

 • w maju 2007r. dr Krzysztof Feret wygłosił serię wykładów na tamat "Introductory Total Quality Management" na Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre (Portugalia)
 • w maju 2007r. dr Małgorzata Wawrzynkiewicz przebywała w Fachhochschule Bielefeld (Niemcy), gdzie wygłosiła serię wykładów dla studentów nt "Business Computing"
 • we wrześniu 2007r. dr inż. Izabela Cichocka wygłosiła serię wykładów nt "Methods of multidimensional statistical analysis in terms of consumer market classification" oraz "Chosen forecasting methods and their practical application" na Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii
 • we wrześniu 2007r. dr Andrzej Szelc - wykładowca naszej Uczelni - wygłosił serię wykładów nt "IT or Business paradigm shift?" na Roskilde Business College w Danii
 • we wrześniu 2007r. dr inż. Krzysztof Pancerz odwiedził Business Academy WEST w Esbjerg, Dania. Podczas pobytu na Uczelni partnerskiej wygłosił serię wykładów dla studentów tamtejszej Uczelni nt "Rough Set Methods for Data Mining and Knowledge Discovery"
 • we wrześniu 2007r. dr Andrzej Szelc przebywał na International University of Applied Sciences Bad Honnef - Bonn (Niemcy), gdzie wygłosił serię wykładów nt "E-business state of the art".

 

Relacje z wizyt i wyjazdów dostępne są tutaj


ECTS

Program ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) jest częścią programu Erasmus. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia. System daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej instytucji do drugiej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen.

System ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów.

Głównym koordynatorem ds. ECTS na WSIiZ jest mgr Aldona Migała-Warchoł.  


Linki

Narodowa Agencja Programu Erasmus - ogólne informacje o Programie Erasmus, informacje dla wyjeżdżających studentów i nauczycieli akademickich, formalności wyjazdowe, relacje byłych stypendystów

Komisja Europejska - Program Socrates Erasmus

Erasmus Student Network - międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca ponad 2500 członków z 27 krajów

The Erasmus/Study Abroad information resource - relacje Erasmusów

opublikowano: 24 kwietnia 2008 13:06

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry