Strona główna

Lista telefonów Uczelni

Strona główna

Lista telefonów Uczelni


SPIS TELEFONÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
W RZESZOWIE

 

 

NAZWA JEDNOSTKI NR TELEFONU

BIURO REKTORA I KANCLERZA

FAX

86-61-112

86-61-212

RZECZNIK PRASOWY

86-61-283

DZIEKANAT - KIEROWNIK

86-61-124

DZIEKANAT WYDZIAŁ ADMINISTR.-INFORMAT.

86-61-141
86-61-123

DZIEKANAT WYDZIAŁ EKONOMICZ.

86-61-181
86-61-125
86-61-206
86-61-194

DZIEKANAT Płatności

86-61-207

DZIEKANAT Stypendia

86-61-303

BIBLIOTEKA

86-61-147

CZYTELNIA

86-61-204

WYPOŻYCZALNIA

86-61-203

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

FAX

86-61-130
86-61-170

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

FAX

86-61-171

86-61-190

CENTRUM STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

86-61-322

DZIAŁ REKRUTACJI

86-61-188

 86-61-199 

DZIAŁ LOGISTYKI PROCESU DYDAKTYCZNEGO - PUNKT INFO

86-61-151

SAMORZĄD STUDENTÓW

 86-61-145

JEDNOSTKI NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH W EKONOMII

86-61-158

KATEDRA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

86-61-160

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII MATEMATYCZNEJ I E-BIZNESU

86-61-197

KATEDRA SYSTEMÓW  ROZPROSZONYCH

86-61-149

SAMODZIELNY ZAKŁAD ELEKTRONIKI  I TELEKOMUNIKACJI

86-61-133

KATEDRA MATEMATYKI

86-61-132

KATEDRA FINANSÓW I BANKOWŚCI

SAMODZIELNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

86-61-173

86-61-185

KATEDRA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

86-61-186

SAMODZIELNY ZAKŁAD PUBLIC RELATIONS

86-61-168

KATEDRA DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

86-61-297

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH

86-61-187

KATEDRA REKLAMY,GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I NOWYCH MEDIÓW

86-61443

KATEDRA  ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

86-61-273

KATEDRA PRAWA I ADMINISTRACJI

86-61-135

KATEDRA TEORII PRAWA

86-61-447

KATEDRA MSG I EUROPEISTYKI

ZAKŁAD EUROPEISTYKI

86-61-104

KATEDRA EKONOMII

86-61-134

KATEDRA SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

86-61-191

ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ

86-61-290

KATEDRA PODSTAW INFORMATYKI

86-61-108

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

86-61-286

SAMODZIELNY ZAKŁAD PROGRAMOWANIA

86-61-301

SAMODZIELNY ZAKŁAD BADAŃ NAD SZKOLNICTWEM WYŻSZYM

86-61-103

CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI WSIiZ

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

FAX 

86-61-341

86-61-344

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO

86-61-293;  86-61-296 

KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

86-61-101

KATEDRA KOSMETOLOGII

86-61-348

KATEDRA FIZJOTERAPII

86-61-348

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 86-61-354

POKÓJ KADRY TRENERSKIEJ

 86-61-352

PORTIERNIA HALA

 86-61-351

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

KANCELARIA OGÓLNA I ARCHIWUM

FAX

86-61-172
86-61-222

SEKCJA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

86-61-150

INSPEKTORAT BHP, OC

86-61-107

DZIAŁ ADMINISTRACJI

86-61-137

KWESTURA

86-61-117

DZIAŁ NAUCZANIA

86-61-156

SEKCJA PERSONALNA

86-61-131

SEKCJA PRAWNA

86-61-157

DZIAŁ PROMOCJI

86-61-146

DZIAŁ WYDAWNICTW

86-61-144

SERWIS KOMPUTEROWY

86-61-142

DZIAŁ NAUKI

86-61-128

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

86-61-224

INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI

86-61-169

DZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

86-61-413

DZIAŁ EKSPLOATACJI SYSTEMÓW IT

86-61-214

DZIAŁ ROZWOJU I WDROŻEŃ IT

86-61-430

ZESPOŁ WSPOMAGANIA REALIZACJI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW

86-61-294

BIURO KARIER

86-61-155

BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO

86-61-159

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW

86-61-282

DUSZPASTERZ AKADEMICKI

86-61-299

PORTIERNIA

86-61-118

CENTRALA

86-61-111

INNE

KLUB AKADEMICKI

86-61-233

KSIĘGARNIA

86-61-225

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

FAX

86-61-182

86-61-183

E-SERVICE

86-61-176

INSTYTUT GOSPODARKI

FAX

86-61-202

86-61-230

GAZETA STUDENCKA "PRESSJA"

86-61-205

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM AKADEMICKIE WSIiZ

86-61-143

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

86-61-121

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 08:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry