Strona główna

Kronika

Strona główna

List intencyjny


List intencyjny

WSIiZ podpisała List intencyjny w sprawie współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z ustaleniami strony stwierdzają, że zamierzają podjąć współpracę w zakresie dydaktyki i prowadzenia prac badawczych.

WSIiZ oświadcza, m.in. że :

  • prowadzi studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i że jest zainteresowana możliwością kształcenia absolwentów na studiach uzupełniających magisterskich (SUM) na Uniwersytecie Jagiellońskim, na tym samym kierunku;

  • jest zainteresowana prowadzeniem wspólnych prac badawczych i organizowaniem konferencji naukowych.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oświadcza, że jest zainteresowany podjęciem współpracy dydaktycznej na zasadach określonych w sposób ramowy w oświadczeniach.

WSIiZ ze swej strony zobowiązuje się do:

  • wystąpienia z wnioskiem do Rektora UJ o zwiększenie limitu przyjęć na SUM (zaoczne) na rok akademicki 2004/2005 o 30 osób,

  • podjęcia działań w celu określenia od roku akademickiego 2005/2006 stałych zasad studiowania na SUM przez absolwentów WSIiZ-u. Warunkiem tego będzie dokonanie szczegółowych uzgodnień z WSIiZ, polegających w szczególności na pełnym dostosowaniu programu nauczania WSIiZ do standardów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej bierze pod uwagę także możliwość prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz organizowania konferencji.

opublikowano: 10 sierpnia 2005 13:09

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry