Strona główna

Projekty

Strona główna

Wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas studiów w wykonywaniu zawodów przyszłości. Teoria a praktyka w Polsce i w Niemczech - RAFAEL (2003), Program Leonardo da Vinci - staże i wymiany


W projekcie uczestniczyli: Promotor ze strony polskiej - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Instytucja Przyjmująca - Vitalis GmbH z Lipska; beneficjenci - studenci WSIiZ kierunków ekonomia, informatyka i ekonometria, turystyka i rekreacja oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Projekt w WSIiZ realizowało Biuro Karier wspólnie z Zespołem ds. Badania Potrzeb WSIiZ, Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Działem Współpracy z Zagranicą WSIiZ, Centrum Języków Obcych WSIiZ.


Cele Promotora:
doskonalenie kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry wykonującej zawody przyszłości; stworzenie do stycznia 2005 roku raportu nt. zawodów przyszłości porównującego sytuację w Polsce i w Niemczech - wymiana wzajemnych doświadczeń; modyfikacja Sylwetki Absolwenta oraz dostosowanie oferty edukacyjnej (przygotowanie planu studiów) do wymogów i zapotrzebowania rynku pracy; poznanie europejskiego rynku pracy; wyrównanie szans na rynku pracy pomiędzy mężczyznami i kobietami poprzez poznanie innych kultur europejskich, zdobycie doświadczenia koniecznego w przyszłej pracy.


Cele Beneficjentów:
konfrontacja teorii wyniesionej ze studiów z praktyką w środowisku pracy niemieckich firm; zwiększenie szans na rynku pracy pomiędzy mężczyznami i kobietami poprzez: rozwój osobisty i zawodowy, poznanie innych kultur europejskich, zdobycie doświadczenia koniecznego w przyszłej pracy, uzyskanie kwalifikacji zawodowych uznawanych w krajach członkowskich; zrozumienie istoty obywatelstwa europejskiego; poznanie międzynarodowego rynku pracy.


Efekty:
nabycie przez beneficjentów określonych umiejętności praktycznych; poznanie ze strony beneficjentów i Promotora przyszłych rynków pracy, ich wymagań - wykorzystanie tych informacji w procesie tworzenia oferty edukacyjnej (Sylwetka Absolwenta) dla studentów WSIiZ oraz raportu nt. zawodów przyszłości; zapoznanie firm niemieckich z potencjałem i możliwościami ewentualnych, przyszłych pracowników (w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej); podwyższenie kwalifikacji polskich beneficjentów - polepszenie ich sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry