Strona główna

Projekty

Strona główna

Training for Employess of SMEs Podkarpacie Voivodship/Poland - HRD (2002-2004)


Głównym celem projektu było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia i pomoc w adaptacji do zmian rynkowych. Wszystkie działania miały na celu wzrost kwalifikacji pracowników i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, podniesienie ich konkurencyjności i efektywności działania na rynku pracy. W realizacji projektu nawiązano współpracę z firmą INTEGRATION International Management Consultantd GmbH, która była koordynatorem projektu. Polskimi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu byli pracownicy SPP i WSIiZ.

Swoim zakresem projmował obejmuje przeszkolenie przedsiębiorców z województwa podkarpackiego.

Projekt był realizowany poprzez analizę dokumentów zastanych, badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców i do instytucji okołobiznesowych w woj. podkarpackim mające na celu zbadanie potrzeb MSP. Główną metodą przekazania wiedzy i umiejętności były szkolenia. Ponadto prowadzono doradztwo biznesowe, moniotring, ewaluację przeprowadzonych działań, a także promocję projektu.


Efekty:

Materiały szkoleniowe z zakresu aplikacji o środki pomocowe, badań marketingowych, badań rynku - techniki ankietowania, handlu elektronicznego, korzystania z Internetu, marketingu i handlu międzynarodowego, marketingu w turystyce, MS Excel 97 - dla początkujących, MS Excel 97 - dla zaawansowanych, MS Project 2000, MS Word 97 - dla początkujących, MS Word 97 - dla zaawansowanych, nowoczesnych metod sprzedaży, oceny projektów inwestycyjnych, pełnej księgowości, przedsiębiorczości, systemów informacyjnych w zarządzaniu, treningu negocjacyjnego, zarządzania finansami, zarządzania projektem, zarządzania przez jakość, zarządzania zespołem.

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry