Strona główna

Projekty

Strona główna

Metody wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w woj. podkarpackim (2003-2004), Program Phare - Spójność Społeczno-Gospodarcza


Celem nadrzędnym projektu było wzmocnienie organizacji otoczenia biznesu na terenie woj. podkarpackiego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody diagnostycznej, umożliwiającej ocenę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.


Adresatami projektu byli przedsiębiorcy i pracownicy instytucji okołobiznesowych z terenu woj. podkarpackiego.


Celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych, pozwalające na ocenę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także wsparcie organizacji otoczenia biznesu przyjaznych MSP oraz podniesieni standardów ich działania przy wykorzystaniu najlepszych praktyk stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Poza opracowaniem procedury diagnostycznej w ramach projektu przewidziana była wizyta studialna w brytyjskiej firmie consultingowej WM Global Partners w Birmingham, Wlk. Brytania, celem skonsultowania opracowanych procedur oraz szkolenia w zakresie aktualnego know-how, który został zintegrowany w procedurach oceny. 


Efekty:
Opracowanie procedur badania konkurencyjności, materiałów informacyjno-szkoleniowych dla potrzeb seminarium szkoleniowego dla organizacji wspierania biznesu.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry