Strona główna

Projekty

Strona główna

E-work opportunity for women - E-WOW (2002-2004), Program Leonardo da Vinci


Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych grupy dyskryminowanej na rynku pracy, jaką stanowią kobiety. Cel ten był realizowany poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu zatrudnienia dla kobiet, podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet i uświadomienie im możliwości jaką dla nich jest e-praca. Adresatkami projektu były kobiety, które miały problem z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, bądź wychowawczym, nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność stałej opieki nad dzieckiem, czy też z powodu swojej niepełnosprawności.


E-WORK był projektem o charakterze międzynarodowym. Autorem i koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. W realizacji części badawczej projektu brali udział pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Partnerami były organizacje z Grecji-Western Greece Development Center, Słowacji-BIC Spiśska Nova Ves, firma angielska - Colin Dunn Management Consultancy i polska firma informatyczna e-service i na obszarze działania tych jednostek koncentrowały się działania projektu.


Efekty:

  • Innowacyjny program szkoleniowy przygotowujący kobiety do e - pracy, rozwój i dokumentacja:
  • materiały szkoleniowe w języku polskim, angielskim, słowackim i greckim, które będą rozpowszechnione wśród grup docelowych w postaci płyt CD i w tradycyjnej formie (papier), a także dostępne na stronach internetowych.
  • Baza danych pracodawców z wyszczególnieniem charakteru i rodzaju e-pracy.
  • Baza danych kobiet zainteresowanych podjęciem e-pracy wraz z opisem ich kwalifikacji.
  • Wielojęzyczna strona internetowa zawierająca obie bazy, a także materiały szkoleniowe.

Umożliwiło to bezpieczną, bezpośrednią komunikację pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Strona internetowa była stworzona po przeprowadzeniu programu szkoleniowego i na bieżąco uaktualniana.


Projekt przedstawił nowe sposoby zatrudniania kobiet, a także przygotował je do podjęcia pracy on-line poprzez odpowiednie szkolenia. Materiały szkoleniowe w końcowej fazie projektu były udostępnione na stronie internetowej. Projekt w głównej mierze wpłynął na zwiększenie równouprawnienia mężczyzn i kobiet na rynku pracy, gdyż kobiety z grupy docelowej (głównie te w niekorzystnych sytuacjach na rynku pracy, które z przyczyn naturalnych nie mogły podjąć pracy - kobiety ciężarne, na urlopach macierzyńskich) mogły pracować bez konieczności opuszczania domu, co było znacznie łatwiejsze dzięki istnieniu strony internetowej - jednego z rezultatów projektu.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:32

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry