DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: System studiowania młodzieży ukraińskiej w Polsce - Fundusz Stypendialny
Strona główna

Projekty

Strona główna

System studiowania młodzieży ukraińskiej w Polsce - Fundusz Stypendialny


Celem projektu, złożonego do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA III - Dzielimy się polskimi doświadczeniami, było umożliwienie studiowania w Polsce zdolnej młodzieży ukraińskiej dla potrzeb gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Doświadczenie pokazuje, iż zarówno strony polskiej jak i ukraińskiej nie stać na budowę od podstaw uniwersytetu. Zarazem deficyt dobrze wykształconych kadr bardzo utrudnia budowę demokracji i gospodarki wolnorynkowej na Ukrainie. Zatem jeżeli chce się pomóc Ukrainie, to należy rozpocząć kształcenie ich młodzieży w oparciu o istniejące zasoby polskich uczelni.


Powołanie funduszu stypendialnego umożliwiło podjęcie studiów przez młodzież ukraińską w wybranych uczelniach Lublina i (UMCS, KUL) Rzeszowa (WSIiZ, Politechnika).


Do zarządzania funduszem została powołana fundacja w oparciu o regulamin przyznawania stypendiów z własną kapitułą.


W Polsce i na Ukrainie od kilku lat są podejmowane próby utworzenia polsko ukraińskiego uniwersytetu, ale jak dotąd nie zostały ostatecznie zrealizowane. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak środków finansowych, które uniemożliwiają zrealizowanie tego projektu. Wydaje się iż utworzenie funduszu stypendialnego stanowi dobry początek kształcenia w Polsce młodzieży ukraińskiej na większą skalę i przerodzi się w przyszłości w zinstytucjonalizowany system kształcenia. Dobrym przykładem znanym od wielu lat są stypendia Fundacji Fulbrighta przyznawane najzdolniejszej młodzieży z krajów Europy Środkowej i Wschodniej umożliwiające karierę naukową.


Beneficjenci funduszu to osoby, które po ukończonych studiach zadeklarują wolę powrotu na Ukrainę i wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce w swoim kraju. Integralną częścią projektu były dwie wizyty studialne w ciągu roku, których celem było poznanie głównych struktur polityczno ustrojowych Rzeczypospolitej (Sejm, Senat, Rząd, Kancelaria Prezydenta RP oraz zadań i roli organizacji pozarządowych w Polsce).

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:33

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry