Strona główna

Projekty

Strona główna

Internacjonalizacja prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską przez małe i średnie przedsiębiorstwa (1996-1998), Program Phare Partnership Success Stories


Zespół realizujący projekt składał się z pracowników WSIiZ oraz SPP.


W ramach projektu współpracowano z Duńskim Instytutem Technologicznym i Zachodniopomorską Szkołą Biznesu.


Celem projektu była aktywizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego w kontekście przystąpienia do UE.


W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców z regionu południowo-wschodniej i północno-zachodniej Polski z zakresu handlu zagranicznego, warsztaty "Analiza potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w relacji Wschód?Zachód, Zachód?Wschód", pięciodniowa misję gospodarczą do Danii dla 35 uczestników. Ponadto zorganizowano seminarium "Współpraca gospodarcza Wschód-Zachód - możliwości polskich przedsiębiorstw".


Po zakończeniu prac nad projektem wydano w nakładzie 500 egzemplarzy poradnik metodyczny "Wspólny rynek europejski - szanse i bariery dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw". Poradnik jest przewodnikiem po głównych obszarach problematycznych związanych z dostosowaniem się polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej. Eksperci z Anglii i Austrii omawiają zagadnienia związane z ocena korzyści, jakie ich państwa uzyskały po przystąpieniu do UE. Natomiast głos polskich ekspertów dotyczy analizy barier prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej z punktu widzenia potrzeb polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W poradniku zostały również szczegółowo omówione problemy: ryzyka w handlu zagranicznym, międzynarodowego opodatkowania, oceny działalności przedsiębiorstwa, projektowania planu marketingowego planu działalności gospodarczej przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Poradnik metodyczny "Wspólny rynek europejski - szanse i bariery dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw" umożliwia menedżerom efektywną konstrukcje strategii rozwojowej polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach działalności na rynku UE.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry