Strona główna

Projekty

Strona główna

Zwalczanie długoterminowego bezrobocia w grupach szczególnego ryzyka poprzez nowe podejście do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe - ALTUD (1999-2001)


Celem projektu było zwalczanie długoterminowego bezrobocia w grupach szczególnego ryzyka poprzez analizę potrzeb i dopasowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe bezrobotnych do rynku pracy, transfer technik szkolenia z krajów UE do krajów kandydujących.


Partnerami w projekcie były: FASE - Hiszpania, Rada Miasta Saragossa - Hiszpania, WEGRE - Grecja, Fejer Enterprise Agency - Węgry, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.


W ramach projektu przeprowadzono badania wśród osób bezrobotnych pod kątem ich potrzeb w zakresie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Przeprowadzono szkolenia dla osób bezrobotnych z zakresu:

- podstawowej wiedzy w zakresie technologii IT .
- metod autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy.


Efekty realizacji projektu:

- zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych bezrobotnych;
- przeprowadzenie szkoleń wśród bezrobotnych;
- opracowanie i wydanie cd-romu zawierającego m. in.: charakterystykę projektu, organizacje partnerskie, konkluzje wynikające z badań regionalnych rynków pracy i wynikające stąd potrzeby, program szkoleń, metody i rezultaty ewaluacji projektu.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:35

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry