DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Overcoming Barriers in Local and Strategic Trade - TACIS-OBLAST CBC (2001-2002)
Strona główna

Projekty

Strona główna

Overcoming Barriers in Local and Strategic Trade - TACIS-OBLAST CBC (2001-2002)


Projekt miał na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy MSP z Polski, Danii i Ukrainy. Liderem projektu była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Partnerem w realizacji było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.


Partnerami w projekcie były również organizacje: Aalborg Local Authority-Dania, Zhovka District Council - Ukraina, Agency of Regional Development "Trans-Tract" - Ukraina i Samorząd na Podkarpaciu.


Swoim zakresem projekt obejmował Polskę południowo-wschodnia, zachodnią Ukrainę, Danię. W ramach projektu organizowane były konferencje, seminaria, spotkania dwustronne i wielostronne.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:37

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry