Strona główna

Projekty

Strona główna

Polsko-Ukraińska Instytucja wspomagająca współpracę transgraniczną CBC (2001-2003)


Celem projektu było powstanie polsko-ukraińskiej instytucji mającej za zadanie nawiązanie szerokiej współpracy trangranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


Projekt był realizowany w dwóch fazach. W pierwszej opracowano koncepcję działań mających na celu wzmocnienie więzi gospodarczych między przedsiębiorcami Polski i Ukrainy, w drugiej, w wyniku badań i konsultacji, utworzono we Lwowie Agencję Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej (Agency of Regional Development and European Integration, ARDEI). Projekt realizowany był z udziałem brytyjskiej firmy konsultingowej Bradley Dunbar Associates, a aktywnie w nim uczestniczyły władze administracyjne i samorządowe Rzeszowa, Lublina, Łucka i Lwowa.


Swoim zasięgiem obejmował Polskę południowo-wschodnią, zachodnią Ukrainę oraz Zjednoczone Królestwo.


W ramach projektu organizowane były konferencje, seminaria, spotkania dwustronne i wielostronne. Prowadzone działania miały ogromny wpływ na zacieśnianie stosunków polsko-ukraińskich na płaszczyźnie zarówno gospodarczej jak i naukowo-badawczej.


Efektem było nawiązanie współpracy instytucjonalnej oraz podpisanie umów i transakcji handlowych.

 

 

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry