Strona główna

Projekty

Strona główna

Podkarpacki przedsiębiorca otwarty na współpracę przygraniczną (2002)


Zasadniczym celem projektu było wskazanie przedsiębiorcom z regionu karpackiego możliwości, jakie dostępne są dla firm zagranicznych współpracujących z podmiotami gospodarczymi w krajach będących członkami Euroregionu Karpackiego. Projekt miał na celu przede wszystkim wskazanie przedsiębiorcom możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach stowarzyszonych ze Wspólnotami Europejskimi.

 
Zostały zebrane dostępne informacje o poszczególnych krajach stowarzyszonych. W tym celu skontaktowano się z zaprzyjaźnionymi organizacjami które funkcjonują w tych krajach, głownie z centrami Euro Info w Presovie (Słowacja), Baia Mare (Rumunia), Praga i Budapeszt. Ponadto korzystano z pomocy polskich placówek dyplomatycznych, a w szczególności Biurami Radców Handlowych w wymienionych krajach. Przy zbieraniu informacji na temat podstawowych wskaźników makroekonomicznych korzystano z pomocy ekspertów Instytutu Gospodarki działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zebrane materiały zostały opracowane i ujednolicone, a na ich podstawie została wydana broszura. W ramach projektu zostały również zorganizowane seminaria w czterech miastach województwa podkarpackiego (w których wzięło udział ok. 150 przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw).


Trwałym efektem projektu było wydanie, przy współpracy ekspertów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie broszury "Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach stowarzyszonych", zawierającej informacje dotyczące poszczególnych krajów, uporządkowane według schematu:

  • podstawowe wskaźniki makroekonomiczne,
  • formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • procedury związane z zakładaniem i rejestracją firmy,
  • zagadnienia prawa podatkowego,
  • wybrane zagadnienia prawa pracy.

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry