DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej (2002)
Strona główna

Projekty

Strona główna

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej (2002)


Zasadniczym celem projektu było wskazanie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państw Unii Europejskiej, jak również wskazanie ogólnych informacji dotyczących zagadnień prawa pracy, systemu podatkowego itp.


Pracownicy Euro Info, przy współpracy ekspertów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zebrali i opracowali materiały na temat poszczególnych krajów. W tym celu skontaktowano się z polskimi placówkami zagranicznymi, jak również z Ośrodkami Euro Info w poszczególnych krajach. Zebrane materiały zostały opracowane i ujednolicone, a na ich podstawie wydana została broszura.


W ramach projektu zostały przeprowadzone seminaria w 11 miastach Polski. W poszczególnych seminariach udział wzięło ok. 80 przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co daje ogólną liczbę ok. 700 uczestników seminarium w całej Polsce. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja niemieckiego rynku.


Trwałym efektem projektu było wydanie broszury "Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej". Informator dla przedsiębiorców został wydany w nakładzie 2000 egzemplarzy. Przygotowana została elektroniczna wersja broszury i zamieszczona na stronie www.euroinfo.org

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry