Strona główna

Dziekanat

Strona główna

Ubezpieczenia studentów


Ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 27 września 2004) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Student, który nie ukończył 26 roku życia jest ubezpieczony z tytułu pracy rodziców. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. W ramach tego ubezpieczenia student korzysta z podstawowej opieki medycznej u „lekarza pierwszego kontaktu” w swojej przychodni, bądź Przychodni Akademickiej „Medyk”, która mieści się na ulicy Podkarpackiej 1.

 

Zarząd NFZ, po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:

 

 

  1. Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  2. Złożenie deklaracji uprawnia wyżej wymienione osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

 

 

Ubezpieczenie NNW

W roku akademickim 2008/2009 mamy dla studentów ofertę ubezpieczenia NW;

Dowodem zawarcia ubezpieczenia jest podpisanie w Samorządzie odpowiedniego dokumentu oraz dokonanie jednorazowej wpłaty na konto

 

 

 

PZU S.A. na dowodzie wpłaty.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Studentów (pok.013).

 

 

Ubezpieczenie jest dobrowolne i aby z niego skorzystać należy zawrzeć umowe z PZU S.A.

 

Mamy propozycję kilku wariantów ubezpieczenia i tylko od studenta zależy, który wariant wybierze

 

 

 

 

 

opublikowano: 19 lutego 2009 16:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry