Aktualności :: mgr Marta Berdel-Dudzińska
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

mgr Marta Berdel-Dudzińska


        

mgr Mara Berdel-Dudzińska

Zakład Prawa Administracyjnego WSIiZ Rzeszów                           

Sucharskiego 2, pokój 225

Telefon: 017-86-61-135

e-mail:

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji dla studentów

Działalność dydaktyczna

Notka biograficzna

 

 

Notka biograficzna

q       Notka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Filii w Rzeszowie.

 

q       Od siebie

"Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę — dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. (...)

Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy w laboratorium, ale ma także wymiar wspólnotowy."

Jan Paweł II, Toruń, 7 czerwca 1999, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Rektorami wyższych uczelni.

 

 


 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

środy

12.00-13.00

pokój 225

czwartki

10.00-11.00

pokój 225

     

 

 

Działalność dydaktyczna

  q       Prowadzone przedmioty

Podstawy prawa

Wstęp do prawoznawstwa

Pawo administracyjne

Historia administracji

 

 q       Materiały dydaktyczne dla studentów

Zamieszczone poniżej przy odpowiednich przedmiotach.  

 

 

 q  Informacje dla studentów

W tym miejscu imieszczam pilne ogłoszenia dot. np. konsultacji. Pozostałe materiały i informacje znajdują się dalej przy odpowiednim przedmiocie.

 

 


Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza: 

Konstytucyjna zasada pomocniczości, zasada autonomii szkolnictwa wyższego.

 

q       Wybrane publikacje:

1.       Prawo i ustrój RP w perspektywie integracji z UE, red. nauk. Marian Grzybowski, Marta Berdel-Dudzińska, WSIiZ, Rzeszów 2002

2.       Marta Berdel-Dudzińska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – geneza, status prawny, podstawy aksjologiczne [w:] Prawo i ustrój RP w perspektywie integracji z UE, red. nauk. Marian Grzybowski, Marta Berdel-Dudzińksa, WSIiZ, Rzeszów 2002, s. 67-80

 3.       Marta Berdel-Dudzińska, Podmiotowość społeczeństwa Podkarpacia. Wykorzystanie możliwości prawnych uczestnictwa w samorządzie terytorialnym na przykładzie wybranych w społeczności lokalnych województwa podkarpackiego, [w:] Województwo podkarpackie na początku XXI wieku, Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2003, s. 212-228

4.       Marta Berdel-Dudzińska, Prawo do nauki a zasada równości w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie szkoły wyższej [w:] Zasada równości w prawie, Konferencja naukowa, Rzeszów 16.10.2003, Rzeszów 2004, s. 76-92

5.       Marta Berdel-Dudzińska, rozdział pt. Reklama w Internecie, [w:] Prawne aspekty e-biznesu,  red. Wacław Mendys, Rzeszów,  Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2005

6.       Marta Berdel-Dudzińska, Akcja - „Kupuj lokalnie”, Zakazane łyżworolki, [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych, red. Andrzeja Kozina, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004

7.       Marta Berdel-Dudzińska, Kamilla Kurczewska, Skrypt z postępowania administracyjnego, WSIiZ, Rzeszów 2005 


opublikowano: 18 października 2007 12:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry