Aktualności :: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo


dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Katedra Prawa WSIiZ Rzeszów

Sucharskiego 2, pokój 3 w Dziekanacie

Telefon: 017-86-61-180

e-mail:

 

 

 

 

Notka biograficzna

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację sędziowską oraz zdała egzamin sędziowski. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie adiunkt i prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego ds. kierunku Administracja.
Zainteresowania naukowe: prawo bankowe, prawo cywilne oraz prawo gospodarcze.

 


 Terminy konsultacji dla studentów

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Wtorek

12:30 do 14:30

pok. 3 w Dziekancie

 

 

 


 

Działalność dydaktyczna

 

 

q       Prowadzone przedmioty

 

Semestr letni 2007/2008

      • Elementy prawa kontraktowego 

      • Prawo cywilne i handlowe w obrocie międzynarodowym

        Publiczne prawo gospodarcze

 

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

 

 

Materiały dydaktyczne dla studentów są przekazywane na zajęciach lub przesyłane pocztą elektroniczną.

 

q       Informacje dla studentów:

 

Konsultacje z Dl-i są prowadzone za pośrednictwem AFD.

 

 

opublikowano: 14 kwietnia 2008 21:36

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry