Aktualności :: prof. WSIiZ dr hab. Emil Chomiakiewicz
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. WSIiZ dr hab. Emil Chomiakiewicz


 

 

prof. nadzw. dr hab. Emil Chomiakiewicz

Katedra Matematyki WSIiZ Rzeszów                             

Sucharskiego 2, pokój 215

Telefon: 017-86-61-132

e-mail:

 

 

 

 • Notka biograficzna

  

Prof. WSIiZ w Katedrze Matematyki. Były pracownik Uniwersytetu Leśnego we Lwowie. Specjalista z zakresu nauk matematyczno-fizycznych. Autor ponad 70 publikacji i prac naukowych z zakresu zastosowania matematyki.

 

 

 

Terminy konsultacji dla studentów

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

wtorek

8.00-10.00

 A215

 

 

 • Działalność dydaktyczna

 

 Prowadzone przedmioty:

 • matematyka dla ekonomistów,
 • podstawy matematyki,
 • analiza matematyczna,
 • algebra liniowa,
 • matematyka

 

 

 • Materiały dydaktyczne dla studentów:

Materiały udostepniane są na zajęciach.

 

 

 • Informacje dla studentów:

Wyniki zaliczeń udostępniane są na Wirtualnej Uczelni.

 

 

 

Działalność naukowa

 

 • Tematyka badawcza:

 Obszar zainteresowań naukowych: termodynamika

Temat prac badawczych: Problemy i zagadnienia uogólnionej dynamicznej termosprężystości

 

 

 • Wybrane publikacje:

Wybrane pozycje dorobku naukowego:

 

  1. "Graniczne zagadnienia dynamiki dla półnieskończonej płyty, nagrzewanej płaskim źródłem ciepła", V konferencja Naukowa Młodych Matematyków Ukrainy, Kijów (1970)
  2. "Rozwiązanie ogólnego dynamicznego zagadnienia termosprężystości dla belki", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1972)
  3. "Warunki brzegowe dla wyznaczenia napięcia ogólnego dynamicznegotemperatury z pokryciami", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  4. "Ogólne kołysanie belek i płyt podczas szoku cieplnegospowodowanego potokiem ciepła wzdłuż powierzchni bocznej", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  5. "Odnośnik do ogólnego zagadnienia współzwiązanego termosprężystości", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  6. "Ogólne zagadnienia termosprężystości z warunkami brzegowymi dla ciał izotropowych", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  7. "Do wyznaczania napięć ogólnych dynamicznych temperatury w ciałach z włączeniami sferycznymi", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  8. "Warunki kontaktów nieidealnych dla wyznaczenia napięć ogólnych dynamicznych temperatury w ciałach różnej konsystencji", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  9. 'Napięcia ogólne dynamiczne temperatury w paskach i płytach uwarunkowana źródłami ciepła', Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1976)
  10. "Twierdzenia główne ogółów powiązanego zagadnienia termosprężystości ciał anizotropowych", Wydawnictwo Nauka i Technika, Mińsk (1977)
  11. "Ogólne zagadnienia dynamiczne termosprężystości dla przestrzeni z włączeniami sferycznymi, w której działają równomiernie rozpowszechnione źródła ciepła", Wydawnictwo Wyższej Szkoły w Kijowie (1977)
  12. "Równania zagadnienia dynamicznego termosprężystości powłok z cienkimi pokryciami", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1977)
  13. "Dwuwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla cylindra warstwowego", I Konferencja Ogólnozwiązkowa z mechaniki ciał niejednorodnych, Lwów (1983)
  14. "Ogólne zagadnienia przeprowadzenia ciepła ciepłoczujnych ciał o różnej konsystencji, współsprzężonych przy pomocy cienkiej warstwy środkowej", Inż.-fiz. Zeszyt t. 55, nr 4 (1988)
  15. "Wskazówki metodyczne do rozwiązania zagadnień do zastosowania całek wielokrotnych i krzywoliniowych w mechanice", Rotaprint LPI (1988)
  16. "Wskazówki metodyczne do rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych", Rotaprint LPT (1988)
  17. "Wskazówki metodyczne do wykonania prac obliczeniowych z rachunku prawdopodobieństwa", Rotaprint LPT (1991)
opublikowano: 23 stycznia 2008 12:23

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry