Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. WSIiZ dr hab. Emil Chomiakiewicz


 

 

prof. nadzw. dr hab. Emil Chomiakiewicz

Katedra Matematyki WSIiZ Rzeszów                             

Sucharskiego 2, pokój 215

Telefon: 017-86-61-132

e-mail:

 

 

 

 • Notka biograficzna

  

Prof. WSIiZ w Katedrze Matematyki. Były pracownik Uniwersytetu Leśnego we Lwowie. Specjalista z zakresu nauk matematyczno-fizycznych. Autor ponad 70 publikacji i prac naukowych z zakresu zastosowania matematyki.

 

 

 

Terminy konsultacji dla studentów

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

wtorek

8.00-10.00

 A215

 

 

 • Działalność dydaktyczna

 

 Prowadzone przedmioty:

 • matematyka dla ekonomistów,
 • podstawy matematyki,
 • analiza matematyczna,
 • algebra liniowa,
 • matematyka

 

 

 • Materiały dydaktyczne dla studentów:

Materiały udostepniane są na zajęciach.

 

 

 • Informacje dla studentów:

Wyniki zaliczeń udostępniane są na Wirtualnej Uczelni.

 

 

 

Działalność naukowa

 

 • Tematyka badawcza:

 Obszar zainteresowań naukowych: termodynamika

Temat prac badawczych: Problemy i zagadnienia uogólnionej dynamicznej termosprężystości

 

 

 • Wybrane publikacje:

Wybrane pozycje dorobku naukowego:

 

  1. "Graniczne zagadnienia dynamiki dla półnieskończonej płyty, nagrzewanej płaskim źródłem ciepła", V konferencja Naukowa Młodych Matematyków Ukrainy, Kijów (1970)
  2. "Rozwiązanie ogólnego dynamicznego zagadnienia termosprężystości dla belki", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1972)
  3. "Warunki brzegowe dla wyznaczenia napięcia ogólnego dynamicznegotemperatury z pokryciami", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  4. "Ogólne kołysanie belek i płyt podczas szoku cieplnegospowodowanego potokiem ciepła wzdłuż powierzchni bocznej", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  5. "Odnośnik do ogólnego zagadnienia współzwiązanego termosprężystości", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1974)
  6. "Ogólne zagadnienia termosprężystości z warunkami brzegowymi dla ciał izotropowych", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  7. "Do wyznaczania napięć ogólnych dynamicznych temperatury w ciałach z włączeniami sferycznymi", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  8. "Warunki kontaktów nieidealnych dla wyznaczenia napięć ogólnych dynamicznych temperatury w ciałach różnej konsystencji", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1975)
  9. 'Napięcia ogólne dynamiczne temperatury w paskach i płytach uwarunkowana źródłami ciepła', Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1976)
  10. "Twierdzenia główne ogółów powiązanego zagadnienia termosprężystości ciał anizotropowych", Wydawnictwo Nauka i Technika, Mińsk (1977)
  11. "Ogólne zagadnienia dynamiczne termosprężystości dla przestrzeni z włączeniami sferycznymi, w której działają równomiernie rozpowszechnione źródła ciepła", Wydawnictwo Wyższej Szkoły w Kijowie (1977)
  12. "Równania zagadnienia dynamicznego termosprężystości powłok z cienkimi pokryciami", Wydawnictwo Naukowa Dumka, Kijów (1977)
  13. "Dwuwymiarowe zagadnienie termosprężystości dla cylindra warstwowego", I Konferencja Ogólnozwiązkowa z mechaniki ciał niejednorodnych, Lwów (1983)
  14. "Ogólne zagadnienia przeprowadzenia ciepła ciepłoczujnych ciał o różnej konsystencji, współsprzężonych przy pomocy cienkiej warstwy środkowej", Inż.-fiz. Zeszyt t. 55, nr 4 (1988)
  15. "Wskazówki metodyczne do rozwiązania zagadnień do zastosowania całek wielokrotnych i krzywoliniowych w mechanice", Rotaprint LPI (1988)
  16. "Wskazówki metodyczne do rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych", Rotaprint LPT (1988)
  17. "Wskazówki metodyczne do wykonania prac obliczeniowych z rachunku prawdopodobieństwa", Rotaprint LPT (1991)
opublikowano: 23 stycznia 2008 12:23

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry