Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

mgr inż. Maksymilian Knap


mgr inż. Maksymilian Knap

Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

Sucharskiego 2, pokój 247

Telefon: 017-866-11-91

e-mail:

Notka Biograficzna

Urodziłem się 18 lipca 1972 roku w Krośnie. W roku 1992 ukończyłem Technikum Elektryczne w Krośnie. W 1999 roku obroniłem pracę dyplomową pt. „Sterowanie rozmyte silnikiem indukcyjnym”, uzyskując stopień magistra inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

We wrześniu 2000 roku podjąłem pracę w charakterze asystenta w Katedrze Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od początku 2001 roku prowadzę badania pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Zdzisława S. Hippe. Jestem autorem/współautorem kilkunastu opublikowanych, oryginalnych prac naukowych, prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

We wrześniu 2004 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki Akademii Górniczo- Hutniczej wszczęła przewód doktorski w którym realizuję badania nt: "Badania nad nowymi algorytmami generowania drzew decyzji".

Terminy konsultacji dla studentów

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Środa

9.15 - 10.45

A247

Działalność dydaktyczna
 • Prowadzone przedmioty:
  • Inteligentne systemy informacyjne
  • Programowanie obiektowe
  • Zastosowanie komputera w pracy dzinennikarskiej
 • Materiały dydaktyczne dla studentów:
  • Wszystkie materiały zostały umieszczone na dysku wspólnym w katalogu mknap
 • Informacje dla studentów:
  • brak
Działalność naukowa
 • Tematyka badawcza:
  • uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, drzewa decyzyjne
 • Wybrane publikacje:
  • J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, M. Knap, T. Mroczek: A New Algorithm For Generation Of Decision Trees, TASK Quarterly, 2004 (8 No 2) 243-247.

  • J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe, P. Błajdo, M. Knap, T. Marek, T. Mroczek, M. Wrzesień: A suite machine learning for data mining: chemical applications, W: Dębska B., Fic G. (Red.), Information Systems in Chemistry.

  • Z.S. Hippe, M. Knap, W. Paja: System klasyfikacji i diagnozowania zmian melanocytowych i czerniaka skóry – nowe narzędzie dla teledermatologii, Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej 2004, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

  • Z.S. Hippe, J.W. Grzymała-Busse, M. Knap , W. Paja: Infoscience Technology: An Impact of Internet Accessible Melanoid Data on Health Issues, 19th International CODATA Conference, Berlin, Germany 7-10 November 2004.


opublikowano: 9 maja 2007 09:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry