Strona główna

Akredytacje

Strona główna

Akredytacje


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 1996 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 81.

 

Również decyzją ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego WSIiZ w Rzeszowie ma prawo do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 

 • 8 marca 1996 – uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka i ekonometria
 • 21 grudnia 1996 – uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Administracja
 • 4 sierpnia 1998 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Turystyka i rekreacja
 • 6 października 1999 – uzyskanie prawa do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Ekonomia
 • 24 lipca 2001 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 8 maja 2002 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka i ekonometria
 • 25 lipca 2002 – uzyskanie prawa do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja
 • 24 marca 2004 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Informatyka
 • 4 czerwca 2004 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku: Europeistyka
 • 11 października 2004 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Turystyka i rekreacja
 • 27 grudnia 2004 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku: Zdrowie publiczne
 • 5 października 2005 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Politologia
 • 25 kwietnia 2007 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Wychowanie fizyczne
 • 25 czerwca 2007 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka
 • 31 sierpnia 2007 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Ratownictwo medyczne
 • 20 listopada 2007 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2 kwietnia 2008 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Socjologia, w wyniku włączenia Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie
 • 28 listopada 2008 - uzyskanie prawa do prowadzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 

Kontrole Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA przeprowadza w poszczególnych uczelniach obligatoryjne oceny jakości kształcenia oraz przekazuje ich wyniki do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Negatywna ocena PKA oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów.

 

W WSIiZ w Rzeszowie w ostatnich latach PKA przeprowadziła ocenę jakości kształcenia na kilku kierunkach. Wszystkie kontrolowane kierunki otrzymały ocenę pozytywną:

 • 2004 rok - ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja
 • 2006 rok - ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz dla kierunku Ekonomia
 • 2007 rok - ocena pozytywna dla kierunku Administracja
 • 2008 rok - ocena pozytywna dla kierunku Informatyka i ekonometria

 

 

Akredytacja SEM FORUM

 

 

Prócz obligatoryjnej kontroli przeprowadzanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną, WSIiZ w Rzeszowie poddaje się dobrowolnie ocenie jakości kształcenia dokonywanej przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu.

 

5 grudnia 2006 roku WSIiZ w Rzeszowie uzyskała reakredytację SEM FORUM dla stacjonarnych studiów I-go i II-go stopnia na kierunku Ekonomia (poprzednia akredytacja obowiązywała od 1 lutego 2003 roku). Uzyskanie akredytacji oznacza, że programy nauczania na kierunku Ekonomia spełniają ogólnie przyjęte standardy gwarantujące najwyższą jakość kształcenia, co w praktyce oznacza, że zarówno programy, kadra naukowa, jak i infrastruktura Uczelni, pozwalają studentom uzyskać najlepsze wykształcenie.

opublikowano: 15 grudnia 2008 14:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry