Aktualności :: prof. WSIiZ. dr hab. Anna Nowakowska
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. WSIiZ. dr hab. Anna Nowakowskaprof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska 

Katedra Turystyki i Rekreacji

Zakład Gospodarki Turystycznej

WSIiZ Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 48

Telefon: 017-86-61-160

e-mail:

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji dla studentów

Działalność dydaktyczna

Działalność naukowa

 

 

Notka biograficzna

q       Notka 

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Habilitowała się już w Akademii Ekonomicznej (w latach 70. zmieniono nazwę szkoły). Ukończyła kurs nauczania marketingu Komisji Wspólnot Europejskich, Program PHARE - Rozwój turystyki w Polsce. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i profesor nadzwyczajny krakowskiej AE i Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalizuje się w gospodarce turystycznej, ekonomice turystyki i marketingu usług turystycznych. Kierownik tematów i współautor licznych badań naukowych. Recenzent 10 wydawnictw książkowych i 14 projektów badawczych KBN. Członek wielu organizacji zawodowych i społecznych, w tym Rady Programowej Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Warszawie i Rady Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka 89 publikacji, m.in. ''Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych'', Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 88, AE Kraków 1989 - rozprawa habilitacyjna; ''Podstawy marketingu turystycznego'', skrypt wyd. AE Kraków 1992 (współautor); ''Tendencje w światowej turystyce u progu XXI wieku'' [w:] ''Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki'', Zeszyty Naukowe AWF nr 78, 1999; ''Kompendium wiedzy o turystyce'' (współautor - red. G. Gołembski), wyd. PWN Warszawa, Poznań 2002

 q       Od siebie


 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Piątek (tydzień B)

8:00- 9:00 i 10-10:45 Rzeszów, dziekanat


Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty 

    • Ekonomika turystyki i rekreacji
    • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
    • Seminarium dyplomowe i magisterskie

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

Literatura dotycząca przedmiotu zawarta jest w syllabusie


q       Informacje dla studentów:


Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza:

 

q       Wybrane publikacje:


 

opublikowano: 7 maja 2007 09:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry