Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Wiesław Alejziak


dr Wiesław Alejziak

Katedra Gospodarki Turystycznej  

pok. A48 , tel 017 8661160

e-mail: 

 


 

Notka biograficzna
Terminy konsultacji dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
 
 
Notka biograficzna
 
Wiesław Alejziak - magister turystyki (1984), doktor nauk o kulturze fizycznej (praca z zakresu polityki turystycznej – 1991).

 Ukończył podyplomowe studia ekonomiczne (Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie – 1987 r.) oraz pedagogiczne (Uniwersytet Jagielloński – 1990). Ukończył również liczne kursy, szkolenia i specjalistyczne warsztaty, w tym między innymi: podyplomowy kurs „Marketing w turystyce”, zorganizowany wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz University of Luton w 1995 roku. W 2003 roku uczestniczył w cyklu międzynarodowych szkoleń w ramach programu wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, organizowanych przez AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) oraz Instutut Turystyki w Krakowie (trzy szkolenia: „Polityka turystyczna w Europie i na świecie”, „Zarządzanie turystyką na poziomie regionalnym”, „Zarządzanie turystyką w warunkach nierównowagi rynkowej - na poziomie państwa, regionu, miejscowości”). 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Piątek (tydzień B) 17:30-18:00

Rzeszów, pokój A 48

Sobota (tydzień B) 11:30-12:50

Rzeszów, pokój A 48

  

Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty 

    • Międzynarodowe organizacje turystyczne
    • Planowanie i zagospodarowanie infrastruktury turystycznej 
    • Seminarium dyplomowe
    • Seminarium magisterskie

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

 

Geneza i rozwój teorii turystyki

Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie

Euro Disney pl

Euro Disney en

Marketing turystyki (Konsorcjum Turystyczna 6)

First Choice

Podstawy zarządzania strategicznego turystyką 

 

Konfraternia Turystyczna
 
2005 
 
 
 
2006 
 
 
 
2007 
 
KT_2007 01 15 , KT_2007 01 22 , KT_2007 01 29 , KT_2007 02 05 , KT_2007 02 19 , KT_2007 02 26 , KT_2007 03 05 , KT_2007 03 12 , KT_2007 03 19 (3) , KT_2007 04 02 , KT_2007 04 10 , KT_2007 04 16 , KT_2007 04 23 , KT_2007 05 07 , KT_2007 05 14 , KT_2007 05 21 , KT_2007 05 28 , KT_2007 06 04 , KT_2007 06 11 , KT_2007 06 18 , KT_2007 06 25 , KT_2007 07 02 , KT_2007 07 09 , KT_2007 07 16 , KT_2007 07 23 , KT_2007 07 30 , KT_2007 08 20 , KT_2007 08 27 , KT_2007 09 03 , KT_2007 09 10 , KT_2007 09 17 , KT_2007 09 24 , KT_2007 10 01 , KT_2007 10 08 , KT_2007 10 15 , KT_2007 10 18-20 Zakopane , KT_2007 10 22 , KT_2007 11 26 , KT_2007 12 03 , KT_2007 12 10 , KT_2007 12 17
 
 
2008 
 
KT_2008 01 07 , KT_2008 01 14 , KT_2008 01 21 , KT_2008 01 28
 

 


 

 

 Działalność naukowa

 q       Tematyka badawcza:

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej polityki turystycznej, międzynarodowego rynku turystycznego oraz uwarunkowań aktywności turystycznej ludności. Jest członkiem kilku krajowaych i międzynarodowych towarzystw naukowych i branżowych, w tym między innymi: Euroscience, International Society of Culture, Tourism and Hospitality Research (z siedzibą w Universtity of South Carolina), Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (od 1986 roku, obecnie jest wice prezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa) oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki (od 1992 roku jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia). Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Studiów i Badań Turystycznych (Centre International de Recherches et d’Etudes Touristiques) w Aix-en Provence we Francji oraz redakcją kwartalnika „Annals of Tourism Research”, uznawanego za najlepsze czasopismo naukowe z zakresu turystyki na świecie (członek „Annals International Panel of Referees”).

 

 q       Wybrane publikacje:

Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych na temat różnych aspektów turystyki oraz autorem lub współautorem ośmiu książek i podręczników, w tym: „Kompendium pilota wycieczek” (współautor), Proksenia, Kraków 2006; „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku”, Albis, Kraków 1999, „Międzynarodowe organizacje turystyczne”, Albis, Karków 2003 (współautorem jest T. Marciniec). Jest także współautorem i redaktorem naukowym (wspólnie z R. Winiarskim) monografii „Turystyka w badaniach naukowych”, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005 (ksiązka ukazała się także w języku angielskim - „Tourism in Scientific Research”).

 

 

 

 

opublikowano: 14 lutego 2008 22:54

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry