Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Halina Guzikdr Halina Guzik

Katedra Turystyki i Rekreacji/Zakład Gospodarki Turystycznej

Sucharskiego 2, pokój 48

Telefon: 017-86-61-160

e-mail:

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji dla studentów

Działalność dydaktyczna

Działalność naukowa

 

 

 

Notka biograficzna

q       Notka 

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła jako asystent w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1973 pracuje w Katedrze Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Za rozprawę doktorską obronioną w 1982 roku otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którego była współorganizatorem i opiekunem. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach dydaktycznych. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Specjalizuje się w problematyce polityki rynku pracy, gospodarki turystycznej, polityki turystycznej, zagospodarowania turystycznego. Jest promotorem 400 prac licencjackich i magisterskich oraz recenzentem około 300 prac. Od roku 2004 jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 q       Od siebie


 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Czwartek (tydzień B)

1130 – 1330

pokój 48, Katedra Turystyki i Rekreacji

Sobota (tydzień B)

w godz. między zajęciami

Kielnarowa


Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty 

-          zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

-          ekonomika turystyki i rekreacji

-          regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

-          seminaria licencjackie i magisterskie

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

Udostępnianie studentom materiałów w postaci kserokopii, folii, wybranych publikacji materiałów źródłowych (bezpośrednio u prowadzącej zajęcia).

q       Informacje dla studentów: 


Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza:

Dorobek naukowy obejmuje 70 publikacji naukowych w postaci artykułów, doniesień i komunikatów opublikowanych w Zeszytach Naukowych, Problemach Turystyki, Folia Touristica. Uczestnictwo przy realizacji problemów węzłowych, resortowych, międzyresortowych oraz przy opracowaniu Strategii Województwa Małopolskiego.

 

q       Wybrane publikacje:


opublikowano: 7 maja 2007 09:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry