Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Krzysztof Feret dla studentów


Podstawowe informacje o mnie...

 

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałem w Uniwersytecie Opolskim. Na moje doświadczenie dydaktyczne składa się praca ze studentami w Polsce oraz w Finlandii, Portugalii i Niemczech. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jestem od 2000r., prowadzę tu zajęcia z logistyki biznesu, zarządzania strategicznego, zarządzania przez jakość oraz podstaw zarządzania na róznych kierunkach i specjalnościach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruję na zarządzaniu łańcuchami dostaw, a szczególnie na tym, jak wpływają one na kreowanie wartości poszczególnych przedsiębiorstw, sektorów i branż. Jestem autorem ponad 20 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach konferencyjnych.

 

 

Swoją wiedzę o zarządzaniu staram się ciągle uzupełniać doświadczeniami praktycznymi. W latach 1995-1998 pracowałem jako konsultant w Rzeszowskiej Grupie Konsultingowej Sp. z o.o., gdzie przygotowałem kilkanaście projektów restrukturyzacji firm z południowo-wschodniej Polski. Od 2002 do 2009r. byłem prorektorem w trzech niepaństwowych uczelniach, zajmując sie tam restrukturyzacją, integracją i rozwijaniem systemów zarządzania operacyjnego. Posiadam uprawnienia pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością oraz auditora wewnętrznego SZJ. Obecnie pracuję w projektach, zorientowanych na transfer wiedzy do praktyki zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami sektora publicznego.

 


Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w każdy czwartek, w godz. 11-13 oraz piątek, w godz. 9-11. Czekam w pokoju 213 na Sucharskiego. Odpowiadam także na maile, wysyłane na adres:


Materiały dla studentów

Zarządzanie strategiczne:

3LZD+5LZZ - Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia:

 

1UZZ - Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia:

  • 2
  • 3
  • 4

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia:

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podstawy controllingu w ochronie zdrowia:

  • 1
  • 2
  • 3

Seminarium magisterskie:

 

opublikowano: 22 listopada 2009 14:43

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry