Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. dr hab. Jan Winiecki


prof nadz. dr hab. Jan Winiecki

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki

ul. Sucharskiego 2, p. 226

tel. 017- 86-61-104

e-mail:  (kontakt z Panią Moniką Dąbrowską)

 

Notka biograficzna

Jan Winiecki jest profesorem ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i doradcą ekonomicznym w WestLB Polska. Był profesorem i kierownikiem Katedry Ekonomii na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1994-2003). Wykładał na uczelniach m.in. w Danii, Holandii i Stanach Zjednoczonych AP. W latach 1985-89 był doradcą ekonomicznym ''Solidarności''. W 1991 roku był członkiem Doradczego Komitetu Politycznego Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W latach 1990-1995 pełnił funkcję Prezesa Centrum im. Adama Smitha w Warszawie (jednego z ważniejszych think tank`ów w Polsce). Był także dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Profesor Winiecki jest autorem wielu publikacji książkowych, opracowań naukowych i aktykułów. Jest członkiem wielu stowarzyszeń w kraju (m. in. Prezesem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich), jak i zagranicą.

 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

 

 

 

 

Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty

 

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze II

- Instytucje gospodarki rynkowej

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

 

 

q       Informacje dla studentów:

 

Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza:

 

q       Wybrane publikacje:

 

1. Winiecki Jan, The distorted world of Soviet-type economies, Routledge, London 1988

2. Winiecki Jan, Resistance to change in the Soviet Economic System, Routledge, London 1998

3. Winiecki Jan, Five years after June: the Polish transformation 1989-1994, ed. by Jan Winiecki, Centre for Research into Communist Economies, London 1996

4. Winiecki Jan, Institutional barriers to Poland's economic development: the incomplete transition, Routledge, London 1997

5. Winiecki Jan, The political economy of reform and change, Nova Science Publ. Commack, N.Y. 1997

6. Winiecki Jan, Transition economies and foreign trade, Routledge, London 2002


opublikowano: 22 lutego 2007 10:17

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry