Strona główna

Oferta wakacyjna

Strona główna

Oferta wakacyjna


Wakacje z komputerem, wakacje z tenisem ziemnym.

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie każdego roku na wakacjach organizuje ''Wakacje z komputerem'' dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas dwutygodniowego turnusu uczestnicy są pod opieką organizatorów 8 godzin dziennie (8.00 - 16.00).

W ramach turnusu przeprowadzany jest kurs przygotowujący do certyfikatu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, połączony z zabawami na świeżym powietrzu lub hali sportowej.

''Wakacje z komputerem'' odbywają się w atrakcyjnie położonym Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, co daje możliwość zapewnienia (oprócz nauki) wypoczynku i rozrywki.

W tym roku oferta wakacyjna poszerzona została o równoległe dwa turnusy Wakacji z tenisem ziemnym.

W programie Wakacji z komputerem:

Zajęcia dydaktyczne

Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie przygotowują się do zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Podczas 10 dniowego kursu młodzież zapoznaje się z:

 • przetwarzaniem tekstów,
 • arkuszami kalkulacyjnymi,
 • bazami danych,
 • grafiką menedżerską i prezentacyjną,
 • usługami w sieciach informatycznych.

W programie Wakacji z tenisem ziemnym:

Zajęcia z tenisa ziemnego

Kursanci nauczą się:

 • techniki tenisa,
 • forhendu,
 • bekhendu oburęcznego i jednoręcznego,
 • woleja,
 • serwisu,
 • returnu forhendu oraz z bekhendu oburęcznego i jednoręcznego,
 • loba,
 • smecza,
 • skrótu i odegrania.

Dla wszystkich uczestników

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Po zakończonych zajęciach dydaktycznych pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia rekreacyjne. Miejsce gdzie organizowany jest kurs daje duże możliwości zaplanowania czasu wolnego na świeżym powietrzu, a także w hali sportowej. Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ posiada duże zaplecze rekreacyjne. Znajdują się tam boiska sportowe, ścieżki rowerowe, nowoczesna hala sportowa. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt sportowy niezbędny do zajęć rekreacyjnych.

Oferowane formy wypoczynu to:

 • tenis stołowy,
 • dart,
 • piłka koszykowa,
 • piłka siatkowa,
 • piłka nożna,
 • wycieczki rowerowe,
 • wycieczki piesze

oraz inne atrakcje.


Przykładowy plan dnia dla Wakacji z komputerem:

07.45 - 08.00 - zbiórka

08.00 - 08.20 - przejazd do Kielnarowej

08.30 - 10.45 - zajęcia w laboratorium komputerowym

10.45 - 11.15 - II śniadanie

11.15 - 12.30 - c.d. zajęć w laboratorium komputerowym

12.30 - 13.15 - gry i zabawy ruchowe

13.15 - 13.45 - obiad

13.45 - 15.30 - c.d. gier i zabaw ruchowych

15.30 - 15.40 - zbiórka

15.40 - 16.00 - powrót do Rzeszowa

Przykładowy plan dnia dla Wakacji z tenisem ziemnym:

07.45 - 08.00 - zbiórka,

08.00 - 08.20 - przejazd do Kielnarowej

08.30 - 10.45 - zajęcia na kortach w hali sportowo-rekreacyjnej,

10.45 - 11.15 - II śniadanie

11.15 - 12.30 - c.d. zajęć na kortach

12.30 - 13.15 - gry i zabawy ruchowe

13.15 - 13.45 - obiad

13.45 - 15.30 - c.d. gier i zabaw ruchowych

15.30 - 15.40 - zbiórka

15.40 - 16.00 - powrót do Rzeszowa

   


Cena za dwutygodniowy kurs wynosi: 390 PLN

Cena obejmuje: przejazdy do Kielnarowej, ubezpieczenie, II śniadanie, obiad oraz napoje chłodzące, zajęcia dydaktyczne i rekreacyjne.


Terminy turnusów

Turnus I 4 - 15 lipca

Trunus II 18 - 29 lipca


Szczegółowe informacji i zapisy u organizatorów:

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ

tel. (017) 8661 282, pokój 109 w godz. 8.00 - 16.00

e-mail:


Relacje z ''Wakacji z komputerem'' z lat ubiegłych oraz zdjęcia można znaleźć w Kronice Uczelnianej

opublikowano: 15 września 2005 09:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry