Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Europejski Fundusz Społeczny
Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny


Europejski Fundusz Społeczny
dofinansowanie szkoleń - do 80%

Kształcenie ustawiczne uznawane zostało za jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju współczesnej gospodarki.

Stale uzupełniane kwalifikacje zasobów pracy to wyższa innowacyjność, produktywność pracy, a także większa liczba miejsc pracy, co przekłada się na wyższą konkurencyjność gospodarki oraz większe możliwości elastycznego przystosowywania się do zmieniających się realiów.

Rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do wzrostu popytu na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, a jednocześnie do spadku popytu na pracę osób o niskich kwalifikacjach.

Wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje to lepsza pozycja osoby na rynku pracy, wyższe dochody z pracy, wyższy standard życia, to także większy udział w życiu społecznym i politycznym kraju. Rozwój edukacji ustawicznej może zatem przeciwdziałać bezrobociu, ubóstwu i chronić przed wykluczeniem społecznym.

Na czym polega kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne w Polsce


Możliwości dofinansowania kształcenia
z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Działanie 2.3 SPO RZL)

Kształcenie zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów - często jest to istotna przeszkoda dla rozwoju działalności szkoleniowej w poszczególnych firmach i instytucjach. Ta sytuacja ulega zmianie. Od jesieni 2004 r. istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Co to jest EFS?

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dla kogo przeznaczone są środki z EFS?

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

W jakiej wysokości przyznawane jest dofinansowanie?

Ile trzeba zapłacić za szkolenie?

Co należy zrobić, aby projekty uwzględniały potrzeby szkoleniowe mojej firmy?


Oferujemy firmom i instytucjom opracowanie wniosku o dotację oraz przygotowanie i organizację szkoleń na wszystkich poziomach zaawansowania


Firmy nie mogą występować o finansowanie szkoleń samodzielnie, ale zobowiązane są współpracować z instytucją szkoleniową/szkołą wyższą, która zrobi to w ich imieniu.

Firmy natomiast deklarują swoje potrzeby szkoleniowe (w oparciu o ankietę), które staną się podstawą dla opracowania projektu.

W dalszym etapie współpracy między przedsiębiorstwem a instytucją szkoleniową konieczne będzie podpisanie listu intencyjnego oraz ustalenie danych niezbędnych do skonstruowania budżetu projektu.


Oferta szkoleniowa:

Jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
oraz
Agendy Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości


1. Instytut Gospodarki  
2. Centrum Studiów Podyplomowych
3. Centrum Języków Obcych
4. Rzeszowska Szkoła Menedżerów
5. Policealne Studium Zawodowe

Kontakt: Beata Kud

Tel: (17) 866 11 71

e-mail:


Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła już nabór wniosków w 2005 r.

Ogłoszenie kolejnych terminów naboru spodziewane jest na początku 2006 r.

Przedsiębiorstwa, które chciałyby uzyskać dotację na szkolenia odbywające się w 2006 r. i później, powinny już dziś zadbać o złożenie na ich rzecz odpowiedniego projektu.


Aktualne informacje redagowane są przez dr Agatę Jurkowską

opublikowano: 19 grudnia 2005 15:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry