Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Na co można uzyskać dofinansowanie?
Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Na co można uzyskać dofinansowanie?


Środki z EFS mogą być przeznaczone na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw (zarówno dla kadry zarządzającej, jak i "szeregowych" pracowników).
Po pojęciem szkolenia rozumie się:

    1. KURSY (muszą trwać powyżej 5 godzin lekcyjnych)
    2. STUDIA PODYPLOMOWE (muszą trwać powyżej 150 godzin lekcyjnych)
    3. STAŻE W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Szkolenia i studia podyplomowe mogą służyć zarówno podwyższaniu posiadanych kwalifikacji, jak i nabyciu nowych kwalifikacji i umiejętności.

Dokumenty programowe nie ograniczają w żaden sposób zakresu tematycznego szkoleń czy studiów, pozostawiając tym samym elastyczność w dostosowaniu programów szkoleniowych rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstw.

Oczekuje się jednak, że szczególnie popularnymi będą szkolenia i kursy w zakresie języków obcych, zastosowania nowoczesnych technologii, a dla kadr zarządzających - szkolenia w obszarze usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy.

Oprócz szkoleń dofinansowanie może być przeznaczone na pomoc doradczą, a także praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych.

Wszystkie działania korzystające z dofinansowania muszą być realizowane na obszarze Polski.

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:20

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry