Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Dla kogo przeznaczone są środki z EFS?


Działanie 2.3 schemat a/ przewiduje możliwość finansowania szkoleń (studiów podyplomowych, kursów, etc.) dla pracowników wszystkich typów przedsiębiorstw (duże, średnie, małe przedsiębiorstwa) ze wszystkich sektorów (produkcji i usług).
Dofinansowanie może być przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli - od menadżerów, kadry zarządzającej po pracowników produkcji. Ze środków EFS mogą skorzystać również osoby fizyczne - właściciele firm, a także wspólnicy spółek.
Co więcej, wartość dofinansowania szkolenia może być nieco wyższa w przypadku tzw. pracowników w gorszym położeniu (np. osób niepełnosprawnych, osób powyżej 45 rok życia o wykształceniu co najwyżej podstawowym).

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:20

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry