Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Kto może wnioskować o dofinansowanie?
Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Kto może wnioskować o dofinansowanie?


Chociaż z dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych mają skorzystać pracownicy przedsiębiorstw, to jednak przedsiębiorstwa nie mogą bezpośrednio składać projektów do instytucji zarządzającej Działaniem 2.3.

Projekty o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie przez jednostki wymienione w dokumentach programowych:

  • firmy szkoleniowe
  • inne osoby prawna, które zgodnie ze swoim statutem prowadzą działalność szkoleniową (np. niektóre stowarzyszenia)
  • szkoły wyższe
  • organy prowadzące szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty
  • jednostki naukowe

W tej sytuacji konieczna jest ścisła współpraca przedsiębiorców z instytucjami szkoleniowymi i szkołami wyższymi prowadzącymi studia podyplomowe.

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry