Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Od czego zależy wysokość dofinansowania?
Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Od czego zależy wysokość dofinansowania?


Wartość każdego projektu musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, z tym, że jeden projekt może przewidywać szkolenia dla pracowników kilku czy nawet kilkunastu firm.

Dodatkowe ograniczenie stanowi, że jeden przedsiębiorca w ramach jednego projektu nie może uzyskać dotacji wyższej niż 1 mln euro.

Wysokość dofinansowania, jaką przedsiębiorca może uzyskać, liczona jest jednostkowo dla każdego uczestnika szkolenia, przy czym progi ewentualnego dofinansowania z EFS zależą od:

  • rodzaju szkolenia (szkolenie ogólne czy specjalistyczne)
  • wielkości przedsiębiorcy (duży czy średni lub mały)
  • statusu pracownika uczestniczącego w finansowanej formie kształcenia (czy ma on status "pracownika w gorszym położeniu"

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry