Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

W jakiej wysokości przyznawane jest dofinansowanie?


Europejski Fundusz Społeczny nie finansuje całości kosztów szkolenia (kursów, studiów podyplomowych). Jeśli koszt szkolenia wynosi 1200 zł na jednego pracownika firmy, dofinansowanie pozyskane z EFS nie może wynosić 1200 zł (czyli 100% kosztów w przeliczeniu na jednego pracownika).

Wysokość dofinansowania określona jest przez progi procentowe, z uwzględnieniem wskazanych w poprzednim punkcie czynników (rodzaj szkolenia, rozmiar przedsiębiorstwa, status pracowników).

Szkolenia ogólne - wysokość dofinansowania (na osobę)

Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw 80% kosztów kwalifikowalnych
Pracownicy dużych przedsiębiorstw 60% kosztów kwalifikowalnych

Szkolenia specjalistyczne - wysokość dofinansowania (na osobę)

Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowalnych
Pracownicy dużych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowalnych

Jeśli w szkoleniu uczestniczą osoby o statusie pracowników w gorszym położeniu, wysokość dofinansowania może być podniesiona - w każdym z wyżej wymienionych przypadków - o kolejne 10%.

 

powrót

 

 

opublikowano: 15 września 2005 10:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry