Strona główna

Suplement do dyplomu

Strona główna

Suplement do dyplomu


Kwestie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów oraz wzory dyplomów wydawanych przez uczelnie reguluje najnowsze rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku. Zgodnie z rozporządzeniem każdy absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu ukończenia studiów.
 
Suplement do dyplomu ma pomóc w uznawaniu i sprawiedliwej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą oraz ułatwić im dalszą naukę. Suplement zawiera szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe np. o ukończeniu dodatkowej specjalności, odbytych praktykach, uzyskanych nagrodach.
 

 

Absolwenci którzy ukończyli studia przed 1 stycznia 2005 roku mogą otrzymać dokument wzorowany na Suplemencie do dyplomu, ale wydawany pod inną nazwą. W WSIiZ w Rzeszowie dokument ten nosi nazwę ''Informacja o przebiegu studiów''.

 

Aby otrzymać ''Informację o przebiegu studiów'' należy złożyć w Dziekanacie odpowiedni wniosek. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 70zł. Okres oczekiwania na wydanie ''Informacji o przebiegu studiów'' wynosi do 4 tygodni. "Informację" odbieramy w Dziekanacie. 

opublikowano: 17 lutego 2009 11:54

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry