Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedrze

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Inne

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A219, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon:(017) 866-14-43

Kierownik Katedry: prof. Andrzej Głowacki

Sekretarz Katedry: mgr Aleksandra Anzel


 

 

 

 

 

 

 

Terminy konsultacji pracowników

 

Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów

 

 

Prowadzący

 

 

Terminy konsultacji dla studentów

 

 

Prof. Andrzej Głowacki

 

 

Środa: 16.30 – 18.30

 

 

Dr Sławomir Gawroński

 

 

Czwartek: 11.00 – 13.00 (Dziekanat, pok.27/3)

 

 

Dr Beata Bigaj – Zwonek

 

 

Przebywa na urlopie

 

 

Dr Tomasz Jeleński

 

 

Piątek: 24.10, 14.11, 28.11, 12.12, 16.01, 30.01 w godz.15.15 – 16.50

 

 

Mgr Aleksandra Anzel

 

 

Wtorek: 11.00 – 13.00

 

 

Mgr Mateusz Tułecki

 

 

Poniedziałek: 12.00 – 14.00

 

 

Mgr Svetlana Biletnikova

 

 

Wtorek: 11.00 – 13.00

 

 

 Łukasz Bis

 

 

Poniedziałek: 13.35 – 15.15 pok.137A

 

 

 Krzysztof Szurlej

 

 

Poniedziałek: 13.35 – 15.15 pok.137A

 

 

 

 


 

Pracownicy Katedry:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
prof. Andrzej Głowacki

www

dr Sławomir Gawroński

www

dr Beata Bigaj-Zwonek    
mgr Aleksandra Anzel

www

mgr Mateusz Tułecki

www

 

 

 
     


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
dr Tomasz Jeleński

www 

mgr Ani Muradyan    
mgr Marcin Jurzysta  
     
     


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Grafika multimedialna
 • Media, Internet, społeczeństwo
 • Pracownia form reklamowych
 • Pracownia fotografii cyfrowej i video
 • Pracownia projektowania graficznego
 • Pracownia technik projektowania i technik przekazu
 • Prawne uwarunkowania reklamy
 • Psychologia reklamy
 • Reklama we współczensym społeczeństwie informacyjnym
 • Techniki reklamy
 • Warsztat fotograficzny i filmowy
 • Warsztat fotograficzny
 • Warsztat multimedialny
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Wykład monograficzny


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:

Public Relations

Społeczny wymiar Internetu

Marketing polityczny

Nowe trendy w sieci

Grafika komputerowa


 

Inne informacje o Katedrze:

 

Zakład odpowiedzialny jest za realizację ścieżki kształcenia Grafika Komputerowa w Mediach.

Galeria prac studentów Grafiki Komputerowej w Mediach.

 

 

 

 

 

opublikowano: 26 listopada 2008 11:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry