Strona główna

Plebiscyt "Student Roku"

Strona główna

Plebiscyt "Student Roku"


 


Mając na uwadze promowanie i nagradzanie aktywnych studentów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach aktywności wyróżniają się na tle innych wprowadzono Plebiscyt ''Student Roku'', regulujący zasady zgłaszania nominacji i przyznawania nagród, zwanych dalej Kryształami, studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


 

 

Studenci nominowani są do Kryształów w następujących kategoriach:

 

KATEGORIA I: PRZYJACIEL UCZELNI

 

Do tej kategorii nominowani są studenci wspierający WSIiZ w działaniach promocyjnych oraz pracujący organizacyjnie na rzecz Uczelni, biorący udział w akcjach promocyjnych, zaangażowani w organizacje konferencji, kongresów, tworzenie projektów na rzecz Uczelni itp.

 

KATEGORIA II: PASJONAT

 

Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy mogą pochwalić się niezwykłymi zainteresowaniami, pasjonaci i "zapaleńcy" wyróżniający się kreatywnością, umiejący zarazić swoją pasją innych studentów.

 

KATEGORIA III: KRZEWICIEL SPORTU

 

Do tej kategorii nominowani są studenci osiągający dobre wyniki w uznanych zawodach sportowych, upowszechniający w społeczności akademickiej kulturę fizyczną i zdrowy, aktywny styl życia.

 

KATEGORIA IV: ALTRUISTA

 

Do tej kategorii nominowani są studenci altruistycznie pomagający innym. Osoby biorące udział w różnego rodzaju wolontariatach, osoby niosące pomoc słabym i skrzywdzonym.

 

KATEGORIA V: NAUKOWIEC

 

Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają osiągnięcia w obszarze nauki, np. prowadzą własne badania naukowe, biorą udział w konferencjach lub seminariach naukowych, biorą udział w realizacji projektów badawczych.

 

KATEGORIA VI: PUBLICYSTA

 

 Do tej kategorii nominowani są studenci publikujący artykuły w mediach lokalnych, specjalistycznych, młodzieżowych.

  

 


  

 

Studenci mogą być zgłaszani do nagród przez pracowników Uczelni, przedstawicieli Władz i środowiska lokalnego oraz starostów i opiekunów grup wykładowych w terminie
do 15 kwietnia 2008 r.

Kryształy przyznawane są przez Kapitułę złożoną z reprezentantów Władz, pracowników oraz studentów WSIiZ w terminie do 15 czerwca.

Spośród wszystkich osób nominowanych do Kryształów, studenci za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia, wybierają osobę zasługującą ich zdaniem na wyróżnienie. Wybory odbędą się pomiedzy 1-15 czerwca 2008 r. Osoba wyróżniona przez studentów otrzyma tytuł "JEST OK".

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Wzór zgody Kandydata na udział w Plebiscycie STUDENT ROKU

Zarządzenie nr 53/2005 - Plebiscyt Student Roku

 

 

 

Zgłoszenia do Plebiscytu należy składać w pokoju Biura Karier WSIiZ, pok. 46.

 

 

 

 

 

 


  

Kapituła Plebiscytu ''Student Roku'' przyznała w roku akademickim 2006/2007 nagrody
w poszczególnych kategoriach:

 


KATEGORIA  IMIĘ I NAZWISKO 
Przyjaciel Uczelni Arpna
Pasjonat Wojciech Wikiera
Krzewiciel Sportu Norbert Furtek
Altruista

Marta Karaś

Paulina Schulz

Naukowiec Elżbieta Tarnawska
Publicysta Magdalena Grzebyk

 

 

 

 

W wyborach do nagrody ''Jest OK'' spośród nominowanych studenci wybrali Panią Joannę Urbaniak.

 


 

  

Kapituła Plebiscytu ''Student Roku'' przyznała w roku akademickim 2005/2006 nagrody
w poszczególnych kategoriach:


KATEGORIA  IMIĘ I NAZWISKO 
Przyjaciel Uczelni Paulina Ćwiąkała
Pasjonat Agnieszka Brzuszek
Krzewiciel Sportu Michał Środa
Altruista Tomasz Piecuch
Naukowiec Jakub Michalak
Publicysta Weronika Jarek

W wyborach do nagrody ''Jest OK'' spośród nominowanych studenci wybrali Panią Agnieszkę Brzuszek.

 Kapituła Plebiscytu ''Student Roku'' przyznała w roku akademickim 2004/2005 nagrody
w poszczególnych kategoriach:


KATEGORIA  IMIĘ I NAZWISKO 
Przyjaciel regionu  Dominik Łazarz 
Przyjaciel Uczelni  Krzysztof Tokarz 
Ambasador Kultury  Katarzyna Joachimowicz 
Krzewiciel Sportu  Marek Jasiński 
Darczyńca  Marek Rawski 
Pasjonat  Marcin Rogoziński 
Naukowiec  Ewa Borowicz 
Publicysta  Grzegorz Panek 
Organizator  Dominika Górska 
Organizator  Marek Gwizdak 

W wyborach do nagrody ''Jest OK'' spośród nominowanych studenci wybrali Pana Marka Rawskiego.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PLEBISCYCIE!!!

 

 

 

 

 

 

Kapituła Plebiscytu ''Student Roku'' przyznała w roku akademickim 2007/2008 nagrody
w poszczególnych kategoriach:

 


KATEGORIA  IMIĘ I NAZWISKO 
Przyjaciel Uczelni Michał Futyra
Pasjonat Łukasz Korzeniowski
Krzewiciel Sportu Michał Środa
Altruista

Marek Rawski

Naukowiec Agnieszka Cieślak
Publicysta Anna Dudzińska

 

 

 

 

W wyborach do nagrody ''Jest OK'' spośród nominowanych studenci wybrali Panie: Agnieszkę Brzuszek oraz Anetę Walicką.

 


opublikowano: 18 czerwca 2008 09:14

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry