Strona główna


Strona główna

Zakład Europeistyki


 

Dyżury w Zakładzie

Pracownicy Zakładu

Pracownicy współpracujący z Zakładem

Działalność dydaktyczna Zakładu

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład

Koła naukowe działające przy Zakładzie

Inne

 

 

Informacje o Zakładzie

 

Lokalizacja Zakładu: II piętro pok. A226, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-04

Kierownik Zakładu: dr Agata Jurkowska

Sekretarz Zakładu: mgr Ewa Nowak

 

 


 

Dyżury w Zakładzie:

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 16:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 16:00

Sobota

 

Niedziela

 

 

Dyżury poszczególnych pracowników Zakładu umieszczone są na stronach internetowych pracowników oraz w Zakładzie Europeistyki p. 226.

 

 

Pracownicy Zakładu:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail notka biograficzna
Dr Agata Jurkowska

www

zobacz

Dr Marcin Szewczyk

www

zobacz

Mgr Dominik Łazarz

www

zobacz

Mgr Ewa Nowak

www

zobacz

Mgr Anna Warzybok

www

zobacz

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Zakładem:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail notka biograficzna
Dr Andrzej Podraza

www

 
Mgr Anna Lewandowska

-

zobacz

Mgr Iwona Serafin

-

zobacz

Mgr Joanna Świętoniowska

-

zobacz

 

 


 

Działalność dydaktyczna Zakładu:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Pracownicy etatowi oraz współpracownicy Zakładu Europeistyki realizują działalność dydaktyczną w zakresie prowadzenia przedmiotów kursowych na kierunku europeistyka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) oraz w ramach specjalności: gospodarka europejska i studia europejskie na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich)

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu:

 

   • Główne kierunki badań:

Działalność badawcza pracowników Zakładu ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy aspektów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i prawnych procesów integracji europejskiej.

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

 

 • W maju 2007 r. ukazała się książka "BEYOND THE BORDERS. Ukraine and the European Neighbourhood Policy" zawierająca zbiór najciekawszych referatów wygłoszonych w czasie konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w czewcu 2006 r. Poszczególne artykuły składające się na książkę analizują zarówno sytuację wewnętrzną Ukrainy, jak i relacje między Ukrainą a UE z punktu widzenia politycznego, gospodarczego, prawnego, społecznego, a nawet kulturowego.

Książka do nabycia w księgarni WSIiZ.

 

 • Zakład Europeistyki wydaje własny periodyk - "ZNACZNIE" Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki. (ISSN 1896-3420). Zachęcamy do lektury najnowszego numeru 1(3)/2007
 • Swoboda przepływu usług w UE – dylematy liberalizacji. Projekt badań własnych Zakładu Europeistyki ukierunkowany na przeprowadzenie badań nad tematyką rozwoju sektora usług w Unii Europejskiej w kontekście globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska liberalizacji rynków. Projekt zakończy się seminarium dotyczącym dylematów liberalizacji rynku usług w UE oraz publikacją artykułów naukowych opracowanych przez pracowników w ramach projektu.
 • W bieżącym roku kontynuowany jest projekt: EU Introduction – public health studies in European dimension (Moduł europejski dla kierunku Zdrowie Publiczne), współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programy Jean Monnet Action

 

   • Archiwum

W minionym roku akademickim 2005/06 Zakład Europeistyki w ramach programu Komisji Europejskiej - Jean Monnet zrealizował projekt BEYOND THE BORDERS. Ukraine and the European Neighbourhood Policy (konferencja dla młodych naukowców) oraz rozpoczął wdrażanie projektu EU Introduction – public health studies in European dimension (Moduł europejski dla kierunku Zdrowie Publiczne), który będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

 


 

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład:

 

   • Konferencje realizowane w bieżącym roku akademickim

 

 • Od 1 lipca 2007 Zakład Europeistyki we współpracy z Euro-Balkan Institute w Skopje realizuje projekt "Europieniądze = bałkańskie pomysły + polskie doświadczenia". Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 roku.

Więcej informacji na stronie www.project-macedonia.com.

Plakat promocyjny można pobrać klikając tutaj.

 

 

 • Koła naukowe działające przy Zakładzie Europeistyki współorganizowały, wraz z SKN MŁODZI EUROPEJCZYCY z Uniwersytetu Łódzkiego, konferencję "Bezpieczeństwo Energetyczne Europy i Unii Europejskiej". Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2007 r. w Łodzi.
 • „Dotacje dla kreatywnej młodzieży z zakresu pozyskiwania grantów z unijnego programu Młodzież”, 20.02.2007.
 • „Możliwości finansowania projektów (w tym badawczych) w perspektywie finansowej 2007-2013”, 7.02.2007.
 • Międzynarodowe seminarium studenckie w ramach projektu New Europe Young Vision 3.12.2006 – 10.12.2006. Uczestnikami projektu byli studenci z Polski, Niemiec, Białorusi i Ukrainy

 

   • Archiwum

BEYOND THE BORDERS. UKRAINE AND EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY

7-9 czerwca 2006, Kraków - Rzeszów

Międzynarodowa konferencja została organizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie w ramach europejskiego programu Jean Monnet Action. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona była zagadnieniom przemian politycznych (sesja: Democracy Building in Ukraine), społecznych (sesja: Civil society and social transformation in Ukraine) i gospodarczych (The Road to a Market Economy in Ukraine) na Ukrainie. Druga część konferencji dotyczyła teoretycznych i praktycznych aspektów wdrażania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec Ukrainy (sesje: Beyond enlargement: EU, Ukraine and ENP, ENP reconsidered - results and prospects, New EU external border with Ukraine, Cases of Ukrainian bilateral relations).

Program konferencji obejmował ponad 30 referatów wygłaszanych przez młodych naukowców (doktorantów i doktorów) z wielu krajów Europy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele takich placówek naukowych jak między innymi: University of Cambridge, University of Trier, Free University of Brussels, European University Institute, College of Europe, Sussex European Institute, Hebrew University of Jerusalem, Center for Black Sea Studies, Dniepropietrovsk University, Odessa State Economic University, Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine. Dużą reprezentację wśrod uczestników konferencji miały także organizacje pozarządowe takie jak: Hanns Seidel Foundation, International Renaissance Foundation (Kyiv), Fundacja Batorego.

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (publikacja w przygotowaniu).

 

Więcej o konferencji: www.wsiz.rzeszow.pl/enp

 

 


 

Koła naukowe działające przy Zakładzie:

 

 • Koło Naukowe Antropologii Kultury

 


 

Inne informacje o Zakładzie:

 

Aktywność naukowa pracowników Zakładu (uczestnictwo w konferencjach naukowych)

 

Dr Agata Jurkowska:

"Legal, political and economic initiatives towards Europe of Knowledge", 28.04.2006 r., Kaunas University of Technology - Institute of Europe (referat: Innovation: where the competition starts and where it ends?)

 

Dr Marcin Szewczyk:

"Media a polityka", 6-7.04.2006 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (referat: Zmiany w telewizyjnym prawie wspólnotowym i polskim - oddziaływanie na poziomie programowym)

"Media a polityka", 27-28.04.2006 r., Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi (referat: W poszukiwaniu nowego paradygmatu telewizji publicznej - uwarunkowania europejskie)

 

Anna Warzybok

„Montaż finansowy. Możliwość sfinansowania projektów inwestycyjnych i badawczych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”, 11.12.2006 Politechnika Krakowska

 

 

 

 


Informacja o terminach konsultacji pracowników Katedry w semestrze letnim 2007/2008:

 

 

PRACOWNIK

DZIEŃ

GODZINY

POKÓJ

dr MARIA BARTAKHANOVA

4.04.

18.04.

9.05.

6.06.

20.06.

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową ()

 

9:30-11:00

A107

lub

A09

mgr MONIKA DĄBROWSKA

WTOREK

15:00-16:00

A304

dr ALEKSANDER HALL

25.03.

26.03.

10.04.

11.04.

24.04.

25.04.

15.05.

16.05.

29.05.

30.05.

12.06.

13.06.

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową ()

12:00-13:30

16:15-17:45

12:00-13:30

16:15-17:45

12:00-13:30

16:15-17:45

12:00-13:30

16:15-17:45

12:00-13:30

16:15-17:45

12:00-13:30

16:15-17:45

KLUB AKADEMICKI

prof. dr hab. MYRON JANKIW

dr AGATA JURKOWSKA

17.03

21.04

12.05

Inne terminy (w czasie zjazdów Europeistyki) po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową ()

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

 

A226

mgr GRZEGORZ KARPIUK

PONIEDZIAŁEK

14:00-16:00

A303

mgr ELŻBIETA KAWALEC

20.04.

8.06.

12:50-13:35

A226

mgr ANNA LEWANDOWSKA

12.03.

19.03.

26.03.

11:30-12:15

A401

mgr DOMINIK ŁAZARZ

11.03.

1.04.

13.04.

6.05.

3.06.

8:00-9:30

A143

dr KAROLINA NESSEL

21.02.

15:30-17:00

A226

28.02.

6.03.

13.03.

27.03.

3.04.

17.04.

24.04.

8.05.

15.05.

16:15-17:00

mgr EWA NOWAK

CZWARTEK

8:00-9:30

A143

dr ANDRZEJ PODRAZA

W TERMINACH ZJAZDÓW

A226

mgr AGNIESZKA RZEPKA

17.03.

19.03.

2.04.

4.04.

7.04.

9.04.

21.04.

13:30-15:00

9:00-9:45

9:00-9:45

11:30-13:00

13:30-15:00

11:30-13:00

12:40-14:00

A143

mgr IWONA SERAFIN

4.06.

7.06.

11.06.

16:00-17:00

13:30-15:25

16:00-17:00

A143

dr MARCIN SZEWCZYK

2.03.

8.04.

22.06.

Inne terminy (w czasie zjazdów Europeistyki) po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową ()

12:30-13:30

11:00-12:30

13:30-16:30

A226

mgr JOANNA ŚWIĘTONIOWSKA

20.03.

27.03.

03.04.

10.04.

17.04.

9:00-10:00

A303

dr ELŻBIETA WOJNICKA

1.04.

2.04.

5.04.

6.04.

8.05.

9.05.

10.05.

11.05.

13.05.

7.06.

8.06.

9.06.

13.06.

11:30-13:30

10:00-13:30

11:00-12:30

13:00-15:00

15:30-16:30

11:40-13:20

11:00-12:30

13:30-15:00

11:30-13:30

11:00-12:30

14:00-15:00

14:00-16:00

14:00-16:00

A401

mgr ANNA WARZYBOK

WTOREK

11:00-13:00

A303

prof. nadzw. dr hab. JAN WINIECKI

11.03.

1.04.

15.04.

13.05.

3.06.

17.06.

14:30-15:25

A304

 

opublikowano: 14 listopada 2008 14:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry