O UCZELNI :: Zakład Metodologii Badań
Strona główna

Jednostki wspierające dydaktykę

Strona główna

Zakład Metodologii Badań


Skład Zakładu Metodologii Badań

Dr Artur Grzesik - Kierownik Zakładu

 


adres e-mail
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dyrektor Generalny Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.

Zajmuje się metodologią badań empirycznych, metodami i technikami badań społecznych oraz socjologią moralności i polityki. Autor i współautor kilkunastu projektów badawczych, 17 raportów z badań, kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii oraz współredaktor dwóch prac zbiorowych.

 

 

Mgr Grzegorz Humenny

 

adres e-mail

Strona WWW

Absolwent Sojologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracownik Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.

 

Zajmuje się przede wszystkim metodologią badań społecznych, socjologią edukacji, socjologią rynku pracy oraz problematyką dopasowania na rynku pracy. Ponadto współtworzył projekty badawcze, jest współautorem książki kilku artykułów naukowych oraz raportów z badań naukowych.

 


 

Obecnie Prowadzone Badania

 

W ramach Zakładu Metodologii Badań realizowany jest projekt: Religijno-normatywne uwarunkowania i korelaty orientacji politycznych w kontekście międzypokoleniowego przekazu wartości, kórego kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Chłopecki. Projekt ten jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś okres jego realizacji to lata 2006 - 2008.

 

 


Zakres prac Zakładu Metodologii Badań

Zakład Metodologii Badań pełni funkcję doradczą w zakresie standardów prowadzenia badań empirycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Ponadto prowadzi własne badania i analizy metodologiczne nad takimi zagadnieniami, jak:

 • metodologia monitoringu zawodów nadwyzkowych i deficytowych
 • metodologiczne problemy badań nad orientacjami politycznymi
 • metodologiczne problemy badań nad nowymi zjawiskami społecznymi (m.in. religijność pozainstytucjonlana)
 • normatywne uwarunkowania orientacji ideowych
 • tworzenie i weryfikacja wystandaryzowanych narzędzi badawczych (indeksów, skal, testów) do pomiaru zjawisk społecznych
 • wykorzystanie statystyk wielowymiarowych w analizach społecznych
 • analizy przyczynowe w badaniach społecznych
 • zastosowania w realizacji badań społecznych nowych technik komputerowych
 • wykorzystanie pakietów statystycznych w procesach dydaktycznych
 • metodologiczne meta-analizy badań i danych społecznych (sondaże, badania jakościowe, eksperymenty, badania rynku i opinii publicznej, dane urzędowe, dokumenty osobiste)
 • metody i techniki badań za pośrednictwem Internetu
 • metodologia porównawczych badań międzynarodowych

 

 

opublikowano: 21 grudnia 2007 13:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry