Strona główna

Aktualności

Strona główna

Najwięcej stypendiów MEN!


11 października 2005

W dniu 23 września 2005 r. Mirosław Sawicki, Minister Edukacji Narodowej, podjął decyzję w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2005/2006.

 

18 stypendiów - najwięcej  wśród uczelni niepaństwowych z całej Polski oraz wśród wszystkich uczelni z Podkarpacia otrzymała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę stosunek ilości przyznanych stypendiów do ilości studentów znaleźliśmy się na drugim miejscu (po Uniwersytecie Warszawskim) wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Od kilku lat nasi studenci aplikują o stypendia MEN. Z roku na rok ilość przyznanych nam stypendiów rośnie: w 1999/2000 stypendium MEN otrzymała 1 osoba, w roku 2002/2003 2 osoby, w kolejnym roku 3 osoby. 13 studentów WSIiZ stypendium MEN otrzymało w roku 2004/2005 no i rekordowa liczba studentów – 18 – w roku 2005/2006. Ten sukces jednoznacznie świadczy o wysokim poziomie usług edukacyjnych oferowanych przez naszą Uczelnię i zaprzecza stereotypom, że studenci uczelni niepaństwowych są mniej zdolni od studentów uczelni państwowych – powiedział Rektor WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek.

Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 1.300 zł. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). W sytuacji, gdy ostatni rok studiów trwa zgodnie z planem studiów jeden semestr, stypendia wypłacane są przez 5 miesięcy.

 

Serdecznie gratulujemy Stypendystom!!!

Uczelnie, których studenci otrzymali stypendia (w nawiasie liczba stypendiów):

 1. Uniwersytet Warszawski (132)
 2. Uniwersytet Wrocławski (84)
 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (83)
 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach (48)
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (39)
 6. Uniwersytet Gdański (31)
 7. Uniwersytet Szczeciński (24)
 8. Politechnika Wrocławska (22)
 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (21)
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski (19)
 11. Politechnika Łódzka (18)
 12. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (18)
 13. Uniwersytet w Białymstoku (17)
 14. Politechnika Warszawska (15)
 15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (15)
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (13)
 17. Uniwersytet Opolski (13)
 18. Uniwersytet Łódzki (11)
 19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (9)
 20. Uniwersytet Zielonogórski (9)
 21. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (9)
 22. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (7)
 23. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (6)
 24. Akademia Polonijna w Częstochowie (6)
 25. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (6)
 26. Akademia Rolnicza w Lublinie (6)
 27. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (6)
 28. Politechnika Gdańska (6)
 29. Politechnika Szczecińska (6)
 30. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (6)
 31. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie (6)
 32. Uniwersytet Rzeszowski (6)
 33. Akademia Ekonomiczna w Krakowie (5)
 34. Akademia Podlaska w Siedlcach (5)
 35. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (5)
 36. Collegium Civitas w Warszawie (4)
 37. Politechnika Białostocka (4)
 38. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (4)
 39. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (4)
 40. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (4)
 41. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (3)
 42. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (3)
 43. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (3)
 44. Politechnika Śląska w Gliwicach (3)
 45. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (3)
 46. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (3)
 47. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi (3)
 48. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi (3)
 49. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2)
 50. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (2)
 51. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (2)
 52. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2)
 53. Europejska Akademia Sztuk w Warszawie (2)
 54. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (2)
 55. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (2)
 56. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (2)
 57. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2)
 58. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (2)
 59. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (2)
 60. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (2)
 61. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (2)
 62. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1)
 63. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1)
 64. Akademia Rolnicza w Szczecinie (1)
 65. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1)
 66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (1)
 67. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (1)
 68. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1)
 69. Politechnika Koszalińska (1)
 70. Politechnika Opolska (1)
 71. Politechnika Poznańska (1)
 72. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (1)
 73. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (1)
 74. Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (1)
 75. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (1)
 76. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (1)
 77. Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi (1)
 78. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie (1)
 79. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (1)
opublikowano: 21 października 2005 12:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry