REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KUMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

specjalna ścieżka kształcenia: GRAFIKA KOMPUTEROWA W MEDIACH

Formy studiów:

 

 

 


Studia stacjonarne

 


 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Etyka dziennikarska
2.
Filozofia
3.
Gatunki dziennikarskie
4.
Grafika multimedialna
5.
Historia mediów na świecie
6.
Historia mediów w Polsce
7.
Historia Polski XX wieku
8.
Język obcy
9.
Komunikacja międzykulturowa
10.
Ochrona własności intelektualnej
11.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
12.
Podstawy prawa
13.
Pracowania fotografii cyfrowej i video
14.
Pracowania projektowania graficznego
15.
Pracownia form reklamowych
16.
Pracownia technik projektowania i technik przekazu
17.
Prawo prasowe
18.
Przedmiot do wyboru I
19.
Przedmiot do wyboru II
20.
Retoryka i erystyka
21.
Seminarium dyplomowe
22.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
23.
Socjologia
24.
Stylistyka i kultura języka
25.
Szkolenie BHP
26.
Technologia informacyjna*
27.
Tutorial I
28.
Tutorial III
29.
Warsztat prasowy
30.
Warsztat public relations
31.
Warsztat radiowy
32.
Warsztat telewizyjny
33.
Wprowadzenie do grafiki komputerowej
34.
Współczesne media na świecie
35.
Współczesne media w Polsce
36.
Współczesne systemy polityczne
37.
Wstęp do nauki o komunikowaniu
38.
Wychowanie fizyczne
39.
Źródła informacji dla dziennikarza
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


 

Studia niestacjonarne

 


 

 

 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Etyka dziennikarska
2.
Filozofia
3.
Gatunki dziennikarskie
4.
Grafika multimedialna
5.
Historia kultury i sztuki
6.
Historia mediów na świecie
7.
Historia mediów w Polsce
8.
Historia Polski XX wieku
9.
Język obcy
10.
Ochrona własności intelektualnej
11.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
12. Podstawy komunikacji marketingowej
13.
Podstawy prawa
14.
Pracowania fotografii cyfrowej i video
15.
Pracowania projektowania graficznego
16.
Pracownia form reklamowych
17.
Pracownia technik projektowania i technik przekazu
18.
Prawo prasowe
19.
Psychologia
20.
Retoryka i erystyka
21.
Seminarium dyplomowe
22.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
23.
Socjologia
24.
Stylistyka i kultura języka
25.
Szkolenie BHP
26.
Technologia informacyjna*
27.
Tutorial I
28.
Tutorial III
29.
Warsztat prasowy
30.
Warsztat public relations
31.
Warsztat radiowy
32.
Warsztat telewizyjny
33.
Wprowadzenie do grafiki komputerowej
34.
Współczesne media na świecie
35.
Współczesne media w Polsce
36.
Współczesne systemy polityczne
37.
Wstęp do nauki o komunikowaniu
38.
Źródła informacji dla dziennikarza
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

opublikowano: 12 grudnia 2008 08:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry