REKRUTACJA 2009/2010 :: Politologia (I stopnia)
Strona główna

Plany studiów

Strona główna

Politologia (I stopnia)


 

kierunek: POLITOLOGIA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

 

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja publiczna
2.
Historia myśli politycznej
3.
Historia Polski XX w.
4.
Integracja europejska
5.
Język obcy
6.
Komunikacja międzykulturowa
7.
Kultura i cywilizacje
8.
Najnowsza historia polityczna
9.
Nauka o polityce
10.
Ochrona własności intelektualnej
11.
Partie i systemy partyjne
12.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
13.
Podstawy komunikowania politycznego
14.
Podstawy marketingu politycznego
15.
Polityka gospodarcza
16.
Polityka społeczna
17.
Polski system polityczny
18.
Prawa człowieka
19.
Przedmiot do wyboru I
20.
Przedmiot do wyboru II
21.
Samorząd i wspólnoty lokalne
22.
Seminarium dyplomowe
23.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
24.
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
25.
Statystyka z elementami demografii
26.
Stosunki międzynarodowe
27.
Systemy polityczne
28.
Szkolenie BHP
29.
Technologia informacyjna*
30.
Tutorial I
31.
Tutorial II
32.
Tutorial III
33.
Współczesna myśl polityczna
34.
Wstęp do nauki o państwie i prawie
35.
Wychowanie fizyczne
36.
Wykład monograficzny
37.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Marketing polityczny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badanie opinii publicznej
2.
Język polityki
3.
Kampanie wyborcze
4.
Lobbing
5.
Media relations
6.
Socjologia polityki
7.
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
8.
Wybory i zachowania wyborcze

 


Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
2.
Polityka bezpieczeństwa
3.
Prawne podstawy bezpieczeństwa
4.
Strategia bezpieczeństwa
5.
System bezpieczeństwa narodowego
6.
Teoria bezpieczeństwa
7.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
8.
Zarządzanie kryzysowe

 

 


Specjalność: Wielokulturowość i przemiany globalne


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Islam polityczny
2.
Konflikty kulturowe w Unii Europejskiej
3.
Kulturowe skutki globalizacji
4.
Media w świecie wielokulturowym
5.
Mniejszości religijne, narodowe i kulturowe
6.
Podstawy cywilizacji świata
7.
Polityka wielokulturowości w Polsce i UE
8.
Proces polityzacji współczesnych religii

 

 

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja publiczna
2.
Filozofia
3.
Historia myśli politycznej
4.
Historia Polski XX w.
5.
Integracja europejska
6.
Język obcy
7.
Kultura i cywilizacje
8.
Najnowsza historia polityczna
9.
Nauka o polityce
10.
Ochrona własności intelektualnej
11.
Partie i systemy partyjne
12.
Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
13.
Podstawy komunikowania politycznego
14.
Podstawy marketingu politycznego
15.
Polityka gospodarcza
16.
Polityka społeczna
17.
Polski system polityczny
18.
Prawa człowieka
19.
Samorząd i wspólnoty lokalne
20.
Seminarium dyplomowe
21.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
22.
Socjologia
23.
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
24.
Statystyka z elementami demografii
25.
Stosunki międzynarodowe
26.
Systemy polityczne
27.
Szkolenie BHP
28.
Technologia informacyjna*
29.
Tutorial I
30.
Tutorial II
31.
Tutorial III
32.
Współczesna myśl polityczna
33.
Wstęp do nauki o państwie i prawie
34.
Wykład monograficzny
35.
Zarządzanie
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Specjalność: Marketing polityczny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Badanie opinii publicznej
2.
Język polityki
3.
Kampanie wyborcze
4.
Lobbing
5.
Media relations
6.
Socjologia polityki
7.
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
8.
Wybory i zachowania wyborcze

 


Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
2.
Polityka bezpieczeństwa
3.
Prawne podstawy bezpieczeństwa
4.
Strategia bezpieczeństwa
5.
System bezpieczeństwa narodowego
6.
Teoria bezpieczeństwa
7.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
8.
Zarządzanie kryzysowe

 

 


Specjalność: Wielokulturowość i przemiany globalne


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Islam polityczny
2.
Konflikty kulturowe w Unii Europejskiej
3.
Kulturowe skutki globalizacji
4.
Media w świecie wielokulturowym
5.
Mniejszości religijne, narodowe i kulturowe
6.
Podstawy cywilizacji świata
7.
Polityka wielokulturowości w Polsce i UE
8.
Proces polityzacji współczesnych religii
opublikowano: 15 grudnia 2008 07:54

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry