Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr Jan Hermaniuk


dr Jan Hermaniuk
Katedra Zarządzania i Marketingu WSIiZ
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pok. A 213
e-mail:

tel.: (017) 86 61 186 

 

 

Notka biograficzna

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi, w szczególności procesami restrukturyzacyjnymi i prywatyzacyjnymi przedsiębiorstw. Jest autorem wielu projektów badawczych i programów szkoleniowych. Organizator seminariów i konferencji naukowych, doświadczony doradca gospodarczy i wykładowca. Odznaczony Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wieloletni wiceprezes i prezes Rzeszowskiej Grupy Konsultingowej Sp. z o.o. w Rzeszowie. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Rzeszowie. Ekspert Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ekspert zewnętrzny w Narodowym  Programie Badawczym "Foresight 2020". Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rzeszowa i Regionu "Patria Rzeszów".

 

Dr Jan Hermaniuk  brał udział  m.in. w:

  • Programach Wspomagania Inicjatyw Prywatyzacyjnych w regionie Polski południowo - wschodniej (52 przed-siębiorstwa), finansowanych ze środków Phare, jako kierownik zespołów badawczych;
  • przygotowaniu dokumentów prywatyzacyjnych (analiza ekonomiczno - finansowa, wycena, memorandum informacyjne) dla szeregu firm Polski płd. – wsch.;
  • opracowaniu strategii działalności, przygotowaniu i wdrożeniu programów restrukturyzacji dla potrzeb sektora górnictwa naftowego i gazownictwa na Podkarpaciu oraz szeregu innych przedsiębiorstw w regionie;
  • kilkunastu  konkursach  na  stanowiska dyrektorów i prezesów dużych firm oraz ocenach potencjału kadrowego - jako ekspert,
  • studiach podyplomowych, kursach i seminariach szkoleniowych dla menedżerów, przedsiębiorców, kandydatów do rad nadzorczych i likwidatorów, jako wykładowca i autor programów;
  • wielu seminariach i konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych  – jako organizator, autor i redaktor materiałów;
  • zespołach  doradczych powoływanych przez Wojewodę Rzeszowskiego i Wojewodę Podkarpackiego,

 

 

Konsultacje dla studentów

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 konsultacje odbywają się w:

piątek: 14.30 – 16.30, pok. A 213

 

 

opublikowano: 29 września 2009 12:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry