KIERUNKI STUDIÓW :: Administracja: Studia I stopnia
Strona główna

Administracja

Strona główna

Administracja: Studia I stopnia 

Obecny rozwój nowoczesnych narzędzi administrowania spowodowany jest naszym członkostwem w Unii Europejskiej, gdzie prawo nakazuje informatyzację organów administracji publicznej. Wskutek tego w istotny sposób zmieniły się i wciąż zmieniają standardy w polskiej administracji. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji oraz znajomości nowoczesnych technologii. Konieczna jest również znajomość języka obcego. Integracja Polski z UE wymaga zatem wykształcenia specjalistów ds. europejskich, którzy będą pracować, według standardów krajów rozwiniętych, na rzecz rozwoju Polski i Europy, zarówno w Brukseli czy Strasburgu, jak i w Warszawie lub Rzeszowie. Dlatego też, naszym studentom oferujemy program studiów dopasowany do standardów unijnych, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych oraz umiejętności pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji.

Studia z zakresu administracji przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej. Studenci na wykładach poznają "tradycyjne" zagadnienia, takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia poświęcone są kształtowaniu umiejętności potrzebnych w pracy urzędnika. Poza szeroko rozumianym prawem administracyjnym program studiów obejmuje także zajęcia z innych dziedzin prawa takich jak prawo karne czy prawo cywilne.

 

 

Studiując Administrację w WSIiZ, masz możliwość już w trakcie studiów nauczyć się współczesnych narzędzi komunikacyjnych, które zwiększają atrakcyjność naszych absolwentów na międzynarodowym rynku pracy.

 

Studia Rzeszów Administracja

opublikowano: 12 lutego 2010 11:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry