Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 2006


 

25.I.2006
Odbyła się konferencja „Zdrowie publiczne w rękach obywateli” zorganizowana przez Fundację SOS ŻYCIE z Mielca, Katedrę Zdrowia Publicznego oraz Zakład Public Relations WSIiZ. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Zdrowia.


25-27.I.2006
Odbyły się I Fora Technologiczne w ramach projektu „System Wspierania Gron Przedsiębiorczości” realizowanego przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz CASE Doradcy Sp. Z o.o. Fora obejmowały: Forum Informatyczne, Forum Spożywcze, Forum Lotnicze.

 

      


27.I.2006
Europejskie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Europeistyki zorganizowało seminarium podsumowujące realizację projektu finansowanego z programu Młodzież „Ja nie(!) zwykły obywatel Europy” .


22-24.II.2006
Odbyły się II Fora Technologiczne w ramach projektu „System Wspierania Gron Przedsiębiorczości” realizowanego przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz CASE Doradcy sp. Z o.o. Fora obejmowały: Forum Informatyczne, Forum Spożywcze, Forum Lotnicze.


24.II.2006
Instytut Gospodarki WSIiZ wraz z Radą Miasta Rzeszowa i Radą Powiatu Rzeszowskiego zorganizował seminarium „Czy i jak poszerzać duże miasta?” Na seminarium zaproszono przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, parlamentarzystów, uznane autorytety naukowe.

 

 


17.III.2006
Odbyła się konferencja „Fundusze strukturalne na Podkarpaciu - jak podnieść skuteczność wykorzystania środków” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ. Gościem konferencji była Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego.22-24.III.2006
Zorganizowano III Fora Technologiczne w ramach projektu „System Wspierania Gron Przedsiębiorczości” realizowanego przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz CASE Doradcy sp. z o.o. Fora obejmowały: Forum Informatyczne, Forum Spożywcze, Forum Lotnicze.


23.III.2006
Konferencja „Głos narzędziem pracy nauczyciela” została zorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego WSIiZ oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie. Konferencja skierowana była do nauczycieli z województwa podkarpackiego.


5.IV.2006
Konferencja „Nowe wyzwania edukacji – Elektroniczna Legitymacja Studencka” zorganizowana przez Dział Informatyki WSIiZ.


6-7.IV.2006
W dniach 6 – 7 kwietnia br. w siedzibie WSIiZ odbyła się trzecia z cyklu medialna konferencja naukowa. Tym razem przebiegała pod hasłem „Media a polityka”. Wzorem lat ubiegłych spotkali się na niej wybitni znawcy tematyki medialnej z całej Polski - socjologowie, politolodzy, medioznawcy, psychologowie, również dziennikarze.  
 


W założeniu organizatorów tematyka zjazdu dotyczyła odpowiedzialności w pracy dziennikarza, stanowiska mediów wobec konfliktów politycznych oraz codziennych relacji między politykami a dziennikarzami. W konferencji wzięli udział m.in. prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jarosław Gowin - rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera i ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.

 

     


Coroczne debaty dziennikarskie to już tradycja Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach ubiegłych odbyły się seminarium poświęcone kierunkom rozwoju kształcenia dziennikarzy w Polsce i konferencja „Media lokalne a demokracja lokalna”. Oba projekty zakończyły się sukcesem. Udowodniły, że rozmowy na tematy związane z mediami są potrzebne nie tylko pracownikom naukowym, ale również dziennikarzom i adeptom sztuki dziennikarskiej. Doświadczenie lat ubiegłych wróży powodzenie również tegorocznej konferencji.


25.IV.2006
I Ogólnopolski Przegląd Filmów Korporacyjnych „Medial 2006” zorganizowany przez Zakład Public Relations WSIiZ oraz RPR Group – Public Relations Agency.


26-28.IV.2006
Odbył się jubileuszowy Kongres Public Relations w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2006 roku Kongres obchodził swój jubileusz, bowiem już po raz piąty odbyło się to cykliczne spotkanie ekspertów, praktyków i naukowców specjalizujących się w PR.
W roku jubileuszowym na uczestników czekało wiele wyjątkowych atrakcji. Po raz pierwszy Kongresowi towarzyszył Ogólnopolski Przegląd Filmów Korporacyjnych – MEDIAL. Kolejną nowością była debata poświęcona CSR (Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu). CSR jest koncepcją, dzięki której firmy w procesie budowania strategii dobrowolnie biorą pod uwagę interesy społeczne oraz ochronę środowiska.
http://kongres.wsiz.rzeszow.pl


28-29.IV.2006


29 kwietnia zakończyło się dwudniowe II Łańcuckie Forum Ekonomiczne pt.: The Competitiveness of "New Europe".Trade Performance and Its Underpinnings, które odbyło sić w Muzeum-Zamku  w Łańcucie. Podobnie jak poprzednio Forum zostało zorganizowane przez Instytut Gospodarki WSIiZ we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Przewodnictwo w obradach oraz opiekę merytoryczną objął prof. Jan Winiecki.

 

 

Prelegentami  konferencji byli:

Prof. Matija Rojec, University of Lubljana, Prof. Anna Wziatek-Kubiak, Institute of Economics, Polish Academy of Science, Warsaw, Dr Beata Smarzynska-Javorcik, World Bank i Prof. Bartłomiej Kaminski, Maryland University, College Park i World Bank .

http://www.ig.wsiz.edu.pl/forum


9.V.2006
Odbyło się II Seminarium Naukowe “Absolwent na rynku pracy. Wczoraj – dziś – jutro” zorganizowane przez Koło Naukowe „Ekonomia XXI wieku”.


16.V.2006
W ramach projektu „System Wspierania Gron Przedsiębiorczości” realizowanego przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz CASE Doradcy sp. z o.o. zorganizowano konferencję naukową „System wsparcia gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu”.


24-26.V.2006
Międzynarodowa konferencja „Business Models for Digital Economy. How to Bridge Mass Production and Mass Customization in Central Europe”(MCP-CE 2006) zorganizowana przez Samodzielny Zakład Ekonomii Matematycznej i E-biznesu oraz East West Consult.


7-9.VI.2006
Międzynarodowa Konferencja w ramach programu Jean Monnet Action „Beyond the Borders. Ukraine and European Neighbourhood Policy” zorganizowana przez Zakład Europeistyki WSIiZ oraz WSE.8-9.VI.2006
III Ogólnopolska Konferencja "Public Relations w samorządzie" zorganizowana przez Związek Miast Polskich, Urząd Miasta Kraśnik i Zakład Public Relations.


15.IX.2006
Odbyła się konferencja Narzędzia technologii informacyjnych 2006, zorganizowana przez Samodzielny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji.


22.IX.2006
Zorganizowana została III Podkarpacka Konferencja Szkoleniowa „Społeczne aspekty ADHD” zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową oraz Zakład Public Relations WSIiZ.


28.IX.2006
Odbyła się konferencja pt. Znaczenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy, zorganizowana przez Instytut Gospodarki WSIiZ.


12.X.2006
Odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe poświęcone problematyce E-learningu w kształceniu ustawicznym zorganizowane przez Samodzielny Zakład Ekonomii Matematycznej i E-biznesu w ramach projektu MIApp realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.18.XI.2006
Seminarium Informacyjne Parlament Europejski i jego rola w Unii Europejskiej, zorganizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ, w którym wzięło udział trzech europarlamentarzystów (Pani Zita Plestinska ze Słowacji, a także Panowie Mieczysław Janowski oraz Czesław Adam Siekierski z Polski).


8.XII.2006
Konferencja zorganizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na temat „Psychospołeczne i medyczne aspekty zachowań agresywnych młodzieży”.

 

     

     

 


14.XII.2006
Koło Naukowe Wolnego i Otwartego Oprogramowania KOS zorganizowało seminarium otwarte „Komunikacja via Jabber”. Seminarium poświęcone było technologii natychmiastowego przesyłania wiadomości (Instant Messaging).


15.XII.2006
Odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Studenckie Public Relations podczas którego odbyła się debata na temat ” Jak profesjonalnie kształtować swoja karierę zawodową”. Gośćmi seminarium byli: Marta Półtorak - prezes zarządu Marma Polskie Folie, Jarosław Teper - prezes zarządu Teper sp. z o.o., Arkadiusz Michno - prezes zarządu Ideo zp. z o.o.,
Andrzej Czarnecki - dyrektor ds. PR, WSK PZL Rzeszów oraz Michał Macierzyński, redaktor naczelny Bankier, PR News.


18.XII.2006
Seminarium otwarte zorganizowane przez Koło Naukowe Wolnego i Otwartego Oprogramowania KOS na temat „Wstęp do systemu Linux”, które zapoczątkowało cykl spotkań służących lepszemu poznaniu systemu.

 

 

 

 

opublikowano: 3 stycznia 2007 16:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry